Dini Hikayeler

07.05.2021
5.076
Dini Hikayeler

Dini Hikayeler, Dini Hikayeler Kısa, Yaşanmış Dini Hikayeler

Hikayeler, Hikaye, Dini Hikayeler kısa, 5-6 yaş için dini hikayeler, ders veren dini hikayeler, yaşanmış gerçek dini hikayeler, yaşanmış gerçek dini hikayeler oku, dini hikayeler ve dualar, ibretlik dini hikayeler, dini sözler, ağlatan dini hikayeler, dini hikayeler diyanet, dini hikayeler okuma

Dini hikayeler ve dualar

Dini Hikayeler, Abdestsiz Nöbet Tutmam

Sultan İkinci Abdülhamid Han zamanında, Sarayda gece gündüz nöbet tutan hassa askerleri vardı. Bu nöbetçilerin geleneksel olarak geceleyin bir seslenişleri yankılanırdı etrafta: – Kimdir o?  – Kim var orada?.. Hiç kimse yoktur ama onlar sanki birilerini görüyormuş gibi, belli aralıklarla hep seslenirlermiş… Böylece devamlı uyanık durduklarını devamını oku

Dini Hikayeler, Abdestsiz Süt Vermedim

Ahmed-i Bîcân bir gün, Gelibolu’nun en büyük câmisinde vâz veriyordu. Herkes huşû içinde söylenenleri dinliyordu. “ Kardeşlerim ! İnsanı Rabbinden uzaklaştıran perdelerin en büyüğü, kalbi öldürmek, karartmaktır. Kalbin ölmesine kararmasına sebep de dünyayı sevmektir. Bir hadîs-i kutsîde buyruldu ki:”Ey Âdemoğlu! Kanâat et zengin ol.  devamını oku

Dini Hikayeler, Abid Kadınla Recep Ayı

Vakti zamanında bir kadın vardı. Zamanını devamlı olarak Kâbe‘de ibadet etmekle geçiriyordu. Recep ayı girdiğinde de, Allah’a olan sonsuz sevgi ve saygısını dile getirmek için, günde on bir defa ihlâs sûresini okuyordu. Ayrıca Recep ayına karşı beslediği saygısını ifade için de atlas elbisesini çıkarıp, en değersiz elbisesini giyiyordu. Abid kadındevamını oku

Dini Hikayeler, Adak

Hintlilerin pek kalabalık olan ordularını görünce canı sı­kıldı, şaşırdı. O adil sultan bir adakta bulundu; “eğer” dedi, “Bu orduyu yenebilirsem, elde edeceğim bütün ganimetleri yoksullara dağıtayım.” Nihayet savaş bitti. Sultan Mahmut galip gelmiş, sayısız ganimetler elde edilmişti. O kara yüzlü düşman bozulup dağılmış, ardına da bir parçasına …devamını oku

Dini Hikayeler, Adalet

İstanbul’un fethinden sonra Hazreti Fatih bütün mahkumları serbest bırakmıştı. Fakat bu mahkumların içinden iki papaz zindandan çıkmak istemediklerini söyleyerek dışarı çıkmadılar. Papazlar Bizans imparatorunun halka yaptığı zülüm ve işkence karşısında ona adalet tavsiye ettikleri için hapse atılmışlardı. Onlar da bir daha hapisten çıkmamaya …devamını oku

Dini Hikayeler, Adalet ve Tevazu

Emevi halifelerinin büyüğü Ömer b. Abdülaziz Hazretleri, devlet başkanlığı sırasında kul hakkı ve sosyal adalet hususunda çok titiz davranırdı. Gece çalışmalarında ayrı işlere tahsis ettiği iki kandili vardı. Bunlardan birini kendi özel işleriyle ilgili notları yazarken kullanır, öbürünü ise devlet ve millet işleriyle ilgili yazışmalarda kullanırdı …devamını oku

Dini Hikayeler, Adaletiniz Böyle Değil mi?

Delinin biri camiye girer, belli ki namaz kılacak. Ama oturmaz, meraklı ve şaşkın gözlerle etrafı süzer-dolanır. Bir oraya, bir buraya her köşeye dikkatlice bakar ve hızla çıkar gider. Az sonra sırtında bağlanmış odunlarla tekrar gelir camiye ve tam namaza başlamak üzere olan cemaatle birlikte saf tutar. Ama sırtındaki odunlarla güç bela bitirir namazını. …devamını oku

Dini Hikayeler, Ağızdaki Taşın Hikmeti

Birgün Hazret-i Ebû Bekr (r.a), peygamber efendimzin (s.a.v.) huzûr-ı şerîflerinde, se’âdetle otururlarken; Bir bedbaht kötü huylu kimse; bir edebsizlik edip, Ebû Bekre dil uzatıp, yakışıksız sözler söyledi. Hazreti peygamber; o edebsiz, Ebû Bekre edebsizlik etdikce; birşey söylemez, ba’zan da tebessüm eder idi. Hazret-i Ebû Bekr; o bedbaht ve  …devamını oku

Dini Hikayeler, Ahde Vefa

Hz.Ömer arkadaşlarıyla sohbet ederken, huzura üç genç girer, derler ki -Ey halife bu aramızdaki arkadaş bizim babamızı öldürdü ne gerekiyorsa lütfen yerine getirin. Bu söz üzerine Hz.Ömer suçlanan gence dönerek: -Söyledikleri doğrumu diye sorar. Suçlanan genç derki evet doğru bu söz üzerine Hz Ömer: -Anlat bakalım nasıl oldu diye sorar. Bunun üzerine …devamını oku

Dini Hikayeler, Ahitname

Basra’lı Şem’ûn kendi halinde bir mecusidir. Müslümanlarla içli dışlıdır ve bir sürü güzel haslet edinir. Kimseyle uğraşmaz, yalan söylemez, sözünde durur ve cömerttir. Sonra o gülyüzlü komşusunu (Hasan-ı Basri Hazretlerini) çok beğenir, uzaktan bile görse ayağa kalkar, hürmetle yol verir. Hasan-ı Basri, Şem’ûn’un Müslüman olmasını çok ister. Hatta bazı …devamını oku

Dini Hikayeler, Ahsen-ül Kasas

Başlıkta okuduğumuz terkip, ‘Kıssaların en güzeli’ demektir. Bu tâbir, Kur’ân-ı Kerim’de, Hz. Yûsuf aleyhisselâmın kıssası için kullanılmıştır. Bu kıssayı, ya bir tefsirden, veya onunla alâkalı bir kitaptan okumanızı tavsiye ederiz. Bildiğimiz sebeplerle Kenan diyarından Mısır’a getirilen Hz. Yûsuf, Yâkup aleyhisselâmın oğludur. Dedesi Hz. İshak, büyük …devamını oku

Dini Hikayeler, Alabilirsen Al

Hacı Bayram-ı Velî’nin doğduğu Zülfadl (Sol-Fasol) köyünden bir genç askere çağrılmıştı. Yetim olan bu temiz genç, babasından kalma birkaç altınını, annesinden kalan hâtıra bilezik ve küpleri emânet edecek bir kimse bulamadı. Hepsini küçük bir çekmeceye koyup, Hacı Bayram-ı Velî’nin türbesine getirdi. Türbeyi ziyâret edip; “Yâ hazret-i…devamını oku

Dini Hikayeler, Alay Etmenin Cezası

Gavs-ül-Memdûh hazretleri, bir gün dergâhın önünde otururken Abdürrahîm Efendiyi huzûr-ı şerîflerine çağırdı. Şam’a gidip gitmediğini sordu. O da; “Gitmedim efendim” deyince; “Şu tarafa bak bakalım ne göreceksin?” buyurdu. İşâret ettiği yöne baktığında, yemyeşil bahçeleriyle, Şam’ın karşısında durduğunu hayretle gördü. Şam’ı merakla …devamını oku

Dini Hikayeler, Ali Onbaşı

I.Dünya savaşında, Osmanlı Ordusunun savaştığı cephelerden biri olan Galiçya’da, Ruslarla burun burunayız. Meşhur 15 Eylül 1916 taarruzuna hazırlık yapmakta olan sahra bataryalarımızdan biri, eteklerini saran bodur çalılıklar içinde yükselen çam ağaçlarıyla dolu olan Ulu Dağın tepesine bir gözcü göndermek mecburiyetinde… Gözcü, bu tepenin …devamını oku

Dini Hikayeler, Alim ile Zalim

Vakti zamanında bir zalim vardır. Adam dizi dizi haksızlıklar etmiş, nice zavalıları acımasız zulmüyle pençesi altında inim inim inletmiştir. Sayısız derecede yoksul ve düşkünlerin ocaklarını söndürmüş ve ettiği zulümleriyle ülkesinde adını azgın zalime çıkarmıştır. İşte bu zalim, bir gün işi icabı etrafında saygı ve sevgiyle anılan Allah bağlısı …devamını oku

Dini Hikayeler, Allah Kulundan Ne Zaman Razı Olur?

Bir talebe hocasına, – Kul Allah Teala’nın kendisinden razı olduğunu bilebilir mi? diye sordu Hocası, – Bilemez, bunu nasıl bilsin ki, Allah’ın rızası gayba ait birşeydir! dedi . Talebe, – Hayır, bilebilir! dedi. Hocası, – Nasıl? diye sordu, Talebe, – Ben kalbimin Allah’tan razı olduğunu görürsem, bilirim ki O da benden razıdır! diye cevap verdi.  …devamını oku

Dini Hikayeler, Allah Kulunu Nasıl Zikreder?

Adamın biri, geceleri devamlı Allah’ı zikrederdi. Bütün gecesi zikir fikir içinde geçerdi. Zikir kalbine yerleşmiş, gönlüne tat vermişti. Bir gün şeytan bu adama yaklaştı ve o­na, “Böyle devamlı Allah’ı zikretmen ne zamana kadar sürecek. Sen gece gündüz Allah diyorsun, peki bir kere olsun Allah da sana buyur kulum dedi mi? Zikrinin karşılığını aldın mı? Madem sana …devamını oku

Dini Hikayeler, Allah Mazlumları Zorbalardan Korur

İbrahim Aleyhisselam’ın bir kıssası vardı. Bir zaman İbrahim Aleyhisselam, eşi Sare validemizle birlikte Mısır’a gider. O devirde Mısır’da Firavunlar hüküm sürmektedir. Firavun zulümde en zirveye çıkmıştır. Şehrin giriş ve çıkışları kontrol altındadır. Gelen gidenlerin haberleri anında Firavuna bildirilmektedir. Özellikle kadınlara karşı zaafı olan Firavun, gözüne …devamını oku

Dini Hikayeler, Allah Nasıl Misafir Edilir?

Musa Aleyhisselâmın ümmeti: – Ya Musa! Rabbimizi yemeğe davet ediyoruz. Buyursun bir gün misafirimiz olsun. Nemiz varsa ikram etmeye hazırız, dediklerinde Musa Aleyhisselâm, onları azarladı. «Nasıl olur, Allah (haşa) yemekten, içmekten ve mekândan münezzehtir»  diyerek bir daha böyle bir şeyi akıllarından bile geçirmemelerini tenbihledi. Fakat Musa …devamını oku

Dini Hikayeler, Allah Ne Derse Öyle Olur

Çanakkale harbinin devam ettiği günlerde bir Ramazan arefesiydi. Cephe kumandanı Vehip Paşa 9. Tümenin genç imamını çağırarak mahzun bir şekilde istemeye istemeye şöyle dedi: – Hafız! Yarın Ramazan Bayramı. Asker toplu olarak bayram namazı kılmak istiyor. Ne dediysem, vazgeçiremedim. Ancak böyle bir şey pek tehlikeli, yani düşmanın…devamını oku

Dini Hikayeler, Allah Rızası

Cüneyd-i Bağdadi, birisi ona gelir sorar: -İhlâsı kimden öğrendiniz? -Mekke-i Mükerreme’de harçlıksız kalmıştım. Basra’dan para bekliyordum ama gelmemişti. Saçım sakalım çok uzamıştı. Bir berbere girdim. – Peşin peşin söyliyeyim param yok, dedim, – Allah rızası için saçlarımı düzeltebilir misin? Berber o anda mevki sahibi birini traş etmekteydi …devamını oku

Dini Hikayeler, Allah Rızası  İçin

Ebû Hafs-ı Haddâd, Ebû Bekr-i Şiblî’nin evinde kırk gün misâfir kaldı. Çeşit çeşit yemeklerini yedi. Ayrılıp giderken yanına vardığında; “Ey Şiblî! Eğer yolun Nişâbur’a uğrarsa, yanıma gel! Misâfirperverlik nasıl oluyormuş, sana öğretirim.” dedi. Şiblî de; “Ben ne yaptım ki?” deyince; “Başka ne yapacaksın, külfete girerek çeşitli yemekler hazırladın, …devamını oku

Dini Hikayeler, Allah’ın Beratı

Rufaî tarikatına mensup müridlerden biri bir gün kendisine çok güvenerek cezbe halindeyken şöyle dua etti: – Ya Rabbi Cehennemden azat olduğuma dair bu aciz kuluna bir belge gönder. Aradan çok geçmedi, gök yüzünden beyaz bir kâğıt geldi. Alıp baktılar ki, kâğıtta hiçbir yazı yok. Kâğıdın geldiğini görerek sevinen o mürid, içinde bir yazı …devamını oku

Dini Hikayeler, Allah’ı Bilmeye Yüz Delil

Fahreddîn-i Râzî Herat ve civarında bozuk inançları yaymakla meşgul olanlarla mücâdele ediyor, Müslümanlar’ı bunların tehlikelerine karşı korumaya çalışıyordu. Üç yüz kadar atlı talebe ve âlim ile Herat’a geldiğinde; hem devlet, hem din büyükleri akın akın ziyaretine gelmiş, alâka göstermişlerdi. Ama birileri vardı ki; ne geliyor, ne de gelme  …devamını oku

Dini Hikayeler, Allah’ın Emaneti

Hz.Ümm-i Süleym, gayet temiz ahlak sahibi bir hatun idi. Çocuğu vefat ettiği zaman, sabır ve metanetle bizzat kendisi yıkadı ve kendisi kefenledi ve bir tarafa bırakıp, komşularına dönerek: – Babasına haber vermeyin. Hz. Ebu Talha orada bulunmamaktaydı. Akşam eve döndüğünde, çocuğu sordu, hanımı: – Gördüğünden şimdi çok iyidir, der. Sonra yemek yediler, …devamını oku

Dini Hikayeler, Allah’ın Rahmeti ve Amelin Karşılığı

İki cihan güneşi sevgili Peygamberimiz (s.a.v) anlatıyor: -Arkadaşlar az önce yanımdan ayrılan Cebrail (a.s) “Ey Muhammed!.. Seni insanlığa aydınlık yolu göstermek üzere hak Peygamber olarak gönderen Allah’a and olsun ki diye söze başlayarak bana şu ibret dolu hikayeyi nakletti: -Vakti zamanında bir mü’min dünyadan el-etek çekerek deniz ortasında …devamını oku

Dini Hikayeler, Allah’tan Kork Mührümü Bozma

Geçmiş ümmetlerde gurbete çalışmaya giden üç arkadaş, bir ara yoğun bir yağmura mâruz kalınca yol kenarındaki bir mağaraya sığınırlar. Ne var ki, karşı dağdan, düşen yıldırım sebebiyle kopup yuvarlanan bir taş gelir, içinde bulundukları mağaranın kapısına sıkışıp kalır. İçeride bulunan üç arkadaş korkup düşünmeye başlarlar. Nasıl çıkacaklar …devamını oku

Dini Hikayeler, Allah’tan Utanmaya Senden Daha Layığım

Çok eski devirlerde Kifl adında bir adam vardı. Kifl, ahlâkî ve insanî değerlere önem vermeyen, para kazanmak için her yolu meşru gören çok zengin bir adamdı. Zenginliğini de faizden elde etmişti. Dara düşen, ihtiyacı olan kimse kendisine geliyor, oda yüksek bir faizle geri ödenmesi şartıyla onlara para veriyordu. Vadesi geldiği zaman kişi parasını …devamını oku

Dini Hikayeler, Allah’ü Tealayı Bilir misin?

Abdullah bin Mübarek, bir gün yolda gidiyordu. Önünde birkaç koyunla bir çoban çocuk gördü. Ona acıdı ve; “Zavallı, çocuklukta çobanlık yaparsa, büyüdükte Allahü teâlânın ibâdet ve mârifetine nasıl erişir?” dedi. Sonra kendi kendine; “Gideyim, ona Allahü teâlâyı tanımakta bir mesele öğreteyim.” deyip, çocuğun yanına geldi ve …devamını oku

Dini Hikayeler, Altın Kesesi

Vakti zamanında Hac vazifesini yapmak üzere Mekke’de bulunan bir kimse, oradaki bir adamın sürekli “Allah’ım, sen doğruların yardımcısı ol, onlara yardım et.” Diye dua ettiğine şahit olur. Öyle ki bu adam bu duadan başka dua etmez. Bu duruma şahit olan kimse meraklanır ve adama sorar; “Sen neden hep aynı duayı ediyorsun?” Adam başlar …devamını oku

Dini Hikayeler, Altı yüz Dirhemlik  İp

Bağdat ta Dul bir kadın. Altı öksüz çocuğu ve bir de ihtiyar ana. Kadın geçimi sağlamak üzere, hafta boyu el emeği verir, göz nuru döker iplik eğirir, pazara çıkar ve anası ile çocuklarının rızkını temin etmeye çalışırdı. Vakti tamam olunca bu dul kadın vefat eder, çocukların bakımı ise ihtiyar kadına kalır. Kadın pazara her hafta çıkamıyor, ip eğiriyordu. Bir zaman baktı …devamını oku

Dini Hikayeler, Ameş ve Karısı

İmam-ı Azam Ebu Hanife rh.a.’in arkadaşlarından, o dönemin hadis ve kıraat âlimlerinden Süleyman A’meş, bir gece evinde eşiyle tartışmış ve hanımını biraz incitmişti. Buna rağmen tartışmadan hemen sonra hanımıyla tekrar konuşmak istemiş, ama hanımı kocasına kırgın olduğu için, adamın sözlerini cevapsız bırakmıştı. Adam öfkeyle: …devamını oku

Dini Hikayeler, Ana Hakkı

Hazreti Peygamberimiz (s.a.s.) eshabıyla oturmuş sohbet ediyordu. Bir kadın sahabe Resulullah’ın huzuruna telaşla girerek: – Ya Resûlellah! Şu anda kocam ölüm döşeğinde, belki biraz sonra ölmüş olacak… Yalnız yanında kelime-i şehadet getirdiğimi anladığı ve kendiside getirmeye çalıştığı halde şehadet kelimesi getiremiyor. Kocamın imansız …devamını oku

Dini Hikayeler, Anasının Dilini Koparan Evlat

Vaktiyle evladını terbiye edemeyen bir ana, cezasını dilini kaybetmekle çeker. Hikaye şöyledir. Üç beş yaşına gelen bir çocuk komşunun yumurtasını çalıp annesine getirir. Haram, helal bilmeyen cahil ana, yumurtayı çocuğun elinden alır ve çocuğuna bir aferin çeker ve: -Benim akıllı oğlum, aferin diyerek çocuğunun …devamını oku

Dini Hikayeler, Annenin  İhtiyacı Var

Ebû’l-Haseni’l-Harkânî (k.s) hazretleri şöyle anlatır: İki kardeş vardı. Bu iki kardeşin hizmete muhtaç bir anneleri vardı. Her gece kardeşlerden biri annenin hizmeti ile meşgul olur, diğeri Allah Teâlâ’ya ibâdet ederdi. Bir akşam, Allah Teâlâ’ya ibâdet eden kardeş, yaptığı ibâdetten, duyduğu hazdan dolayı kardeşine: – Bu gece de anneme sen hizmet et,  …devamını oku

Dini Hikayeler, Anzaklı Ömer’in Hikayesi

Anzaklı Ömer’in Hikayesini 1957 Yılında İstanbul Tıp Fakültesi’nden mezun olup ihtisas yapmak üzere ABD’ye giden doktor Ömer Muşluoğlu, görev yaptığı hanede başından geçen çok enteresan bir hadiseyi şöyle anlatıyor: Amerika ‘ya gittiğim ilk yıllar.. New York’da Medical Center Hospital’da görev almıştım. Fakat vazifem kan almak, kan vermek …devamını oku

Dini Hikayeler, Aslanın Rızkı

Ebû Muhammed Şenbekî bir defâsında Ebû Bekr el-Betâihî’nin yanına gitmişti. Huzûrunda büyük bir arslan vardı. Arslan, Ebû Bekr el-Betâihî’nin huzûrunda ağzını yüzünü toprağa sürüyordu. Ebû Bekr el-Betâihî ise, bâzı suâllere cevap veriyormuş gibi arslana bir şeyler söylüyordu. Biraz sonra arslan oradan ayrılıp gitti. Ebû Muhammed Şenbekî …devamını oku

Dini Hikayeler, Aslanın da Şerefi Var

Abdülazîz Debbağ hazretleri’nin bir grup talebesi bir yere gitmek için yola çıktılar. Yanlarında eşkıyâ saldırısına karşı koyacak hiç bir şey yoktu. Geceyi tenha ve korkunç bir yerde geçirdiklerinden, içlerinden iki kişi uyumadı. Bunlar yakınlarında bir arslanın dolaştığını fark ettiler. Biri diğerine; -Kimseyi uyandırma sonra paniğe kapılabilirler, dedi. Sabah…devamını oku

Dini Hikayeler, Asalet ve Terbiye

Firavun’un kahinleri, saltanatı yıkacak çocuğun dünyaya geldiğini kendisine haber verdiler. Firavun ölmemek için öldürmek sevdasına kapıldı. O sene dünyaya gelen erkek çocuklarını, kılıçtan geçirtmeye başladı. Cellatlar; sokak sokak, ev ev dehşet ve ölüm saçıyorlardı. Kadının biri, doğum sancıları başlayınca, mağaraya vardı ve çocuğunu orada…devamını oku

Dini Hikayeler, Asi Kadınla Sert Gagalı Kuş

Kadının birinin tek bir oğlu vardı. Günün birinde genç delikanlı ağır bir hastalığa yakalanır. İki gözü iki çeşme, oğlunun yastığı başında ağlayarak uykusuz geceleri ağaran tanyerine bağlarken oğluna şifa vermesi için Allah’ına durmadan dua ediyordu. Bir gün oğlu iyileştiği takdirde canlı olarak yedi günlüğüne mezara girmeyi Allah’a adadı. …devamını oku

Dini Hikayeler, Asil Ruh

1854 senesi kış aylarında Silistre kalesini muhasara eden Ruslar, bir avuç Osmanlı askeri karşısında zor durumlara düşmüşlerdi. Ağır kış şartlarında erzakları tükenmiş, çoğu açlık ve soğuktan kırılıyordu. Zabitlerine: -Açız!… ekmek, ekmek… diye bağırdıklarında, zabitler: -İşte kale… zaptedin, orada karnınızı doyurun… diye cevap veriyorlardı. Nihayet …devamını oku

Dini Hikayeler, Aşığa Bağdat Irak Değildir

Mağripli birisi Yahyâ Efendinin ismini duyup, görmeden ona âşık oldu. Yahyâ Efendinin nerede olduğunu bilmiyordu. Mısır, Şam, Halep ve başka birçok yer gezip Yahyâ Efendiyi aradı. Netîcede İstanbul’a geldi. Gördüklerine dâimâ; “Yahyâ nerede. Ey insanlar Yahyâ’yı biliyor musunuz?” derdi. Birisi onun hâlini anlayıp aradığı kişinin Beşiktaş’ta …devamını oku

Dini Hikayeler, At Hırsızı

Bir hırsız geceleri at çalıp satardı. Ömrünü böyle hebâ ederdi. Bir defâsında da, bulunduğu şehrin en büyük âlimi ve evliyâsının atını çalmak için ahırına girmişti. Tam atı çözüp götüreceği sırada, ahırın duvarı yarılıp, içeriye bir nûr yayıldı. Bu nûr içinde, iki nûr yüzlü zât gözüktü. Hırsız bu hali görünce, kendini hemen at gübrelerinin arasına atıp gizlendi. Korku ve telaş …devamını oku

Dini Hikayeler, Ateş Lazım Oldu

Abbasi’lerin ünlü halifesi Harun Reşid zamanında yaşamış olan Behlül Dana (VIII. yüzyıl) dönemin evliyasındandı. Zaman zaman aklından zoru olan kimselere has tavırlar takınır, herkes de bundan dolayı kendisini deli sanırdı. Ama bunu maksatlı yapardı. Behlül Dana hazretleri daima Harun Rediş’in yakınında bulunur, çeşitli sebepler hasıl ederek onu uyarırdı. Bir gün …devamını oku

Dini Hikayeler, Ateşperest Komşu

Ahmed bin Harb hazretlerinin Behram adlı ateşperest bir komşusu vardı. Bu komşu bir defâsında ticâret için bir yere mal gönderdi. Yolda hırsızlar mallarını alıp kaçtılar. Ahmed bin Harb durumu haber alınca, yanındakilere; “Haydi komşumuza gidelim. Başına gelen bu hâl için üzülmemesini söyleyip onu teselli edelim. Her ne kadar ateşe tapıyorsa…devamını oku

Dini Hikayeler, Ateşperest Rahibin Cömertliği

Allah dostlarından Mübarek’in oğlu Abdullah anlatıyor: Yıllardan bir yıl Kabe’ye yaptığı ziyaretlerden birinde Hz. İsmail’in makamına girmiş ve orada uyuya kalmıştım. Uyurken sevgili Peygamberimizi rüyamda gördüm. Bana şu emri veriyordu: “Hac ibadetini sona erdirip memleketin Bağdad’a döndüğünde falan mahalledeki ateşperest rahibini ziyaret et ve ona …devamını oku

Dini Hikayeler, Ayakkabının Çamuru

Bâyezîd-i Bistâmî yağmurlu bir havada Cumâ namazına gitmek için evinden çıktı. Sağanak hâlde yağan yağmur, yolu çamur hâline getirmişti. Yağmur bitinceye kadar bir evin ihâta duvarına dayandı. Çamurlu ayakkabılarını duvarın taşlarına sürerek temizledi. Yağmur yavaşlayınca câmiye doğru yürüdü. Bu sırada aklına bir mecûsînin duvarını kirlettiği geldi ve …devamını oku

Dini Hikayeler, Azap Melekleri ve Günahkar Genç

Mahşerde bir genç, Allah Teala’dan aman dilemiş. Günahı pek çokmuş. Melekler, onu cehenneme atmak için koşmuşlar. Fakat yüce ihsan sahibi Hakim-i Teala, ona yaran olmuş. Melekler tam onu yakaladıkları sırada, “Neden bu genci cehenneme sürüklüyorsunuz? ” diye bir hitap gelmiş. Onlar şöylece cevap vermişler: “Onu cehenneme atmak için sürüklüyoruz.” Bunun …devamını oku

Dini Hikayeler, Balina Ziyafeti

Ashab-ı Kiram’dan Cabir r.a. Hazretleri anlatıyor: Rasulullah s.a.v. bizi bir müfreze (askeri birlik) ile göndermişti. Başımıza da Ebu Ubeyde’yi komutan tayin etmişti. Kureyş’e ait bir kervanı ele geçirmekle vazifeliydik. Azık olarak da bize bir dağarcıkta hurma verilmişti. Başka azığımız yoktu. Ebu Ubeyde, bize birer tane hurma veriyordu. – O bir hurmayı ne yapıyordunuz …devamını oku

Dini Hikayeler, Bana Bir Deve Ver

İslam devletinin başında Hak ve adalet Güneşi Hazret-i Ömer (Radıyallahü Anh) vardı. O Ömer ki, Nebiler Sultanı’nın ifadesiyle “Cennet ehlinin kandilidir.” O Ömer ki, İslam’ın kilidi, adalet tahtının eşsiz sultanıydı. Bir gün onun huzuruna bir bedevî geldi. Denize batmışın yağmurdan haberi olmadığı gibi, bedevînin de devlet işinden haberi yoktu:…devamını oku

Dini Hikayeler, Bari Onunla Beraber Yanayım

Bunların arasında zayıf bir bülbül yavrusu vardı. Kendini ateşe atacağı sırada Hak teâlâ, Cebrail aleyhisselama emredip buyurdu ki: – O kuşu tut ve ne dileği olduğunu sor. Cebrail aleyhisselam kuşu tutup istediğini sorunca, kuş dedi ki: – Halilullahı ateşe atıyorlar. Madem ki kurtarmaya kâdir değilim, bari onunla beraber ben de yanayım. Hak teâlâ buyurdu ki: …devamını oku

Dini Hikayeler, Başını Vermeyen Şehit

Yüz kişilik Osmanlı mücahit gücünün savunduğu Girijkal kalesi (1555 yıllarında) bini aşkın düşmanın saldırısına uğramıştı. Bu savaşta şehit düşen Deli Mehmed isimli bir dervişin macerası da o savaşta bulunan Girijgal kadısı tarafından bir destanla anlatılmıştır. Yaşanmış gerçeği anlatan bu destanın yüz beyit kadarı da Peçevî Tarihi’nde …devamını oku

Dini Hikayeler, Başkalarının Kuyusunu Kazanlar

İslâmiyet doğduktan sonra kısa zamanda yayılmaya ve kendine taraftar toplamaya başladı. Bu durum, Arap ileri gelenlerinden imana gelmemiş bulunan bazı kimseleri huzursuz ediyordu. Ebu Leheb ile Ebu Cehil de bunların başında gelmekteydi. Küfür ve inkârın melun bayrağını ellerinden düşürmeyen bu iki kişi büyük bir telaş ve endişeye …devamını oku

Dini Hikayeler, Baykuşlar ve Nuşirevan

Adaletiyle meşhur İran hükümdarlarından Nuşirevan tahta geçtiği ilk yıllarda, halka karşı o kadar zalim ve gaddarca davranmış, o kadar zevk-ü sefasına düşkünmüş ki, millet artık canından bıkar hale gelmiş, en ufak ses çıkaran olsa kellesi gidermiş. İşte bu zalim hükümdar Nuşirevan, bir gün maiyetiyle beraber ava çıkmıştı. Yanında gayet zeki bir …devamını oku

Dini Hikayeler, Bedeli Çanakkale’de Altın Olarak Ödenecektir

Üç aylık bir tâlimden sonra Mehmed Muzaffer, ‘zâbit namzeti’ olarak Çanakkale’de idi. (Mart 1916). Müttefik İngiliz ve Fransız kuvvetleri, Çanakkale’de uğradıkları mağlûbiyetlerden ve verdikleri yüzelli bin zâyiattan sonra Boğaz’ı aşamayacaklarını anlamışlar, 1915’in son haftasıyla 1916’nın ilk haftasında bütün hatları tahliye edip, çıkıp gitmişlerdi.…devamını oku

Dini Hikayeler, Belge Getir

Hz Peygamber’in (s.a.v) soyundan gelen yoksul bir kadın kızlarıyla birlikte Semerkand şehrine göçmüştü. Şehre yeni geldikleri için kimseyi tanımıyorlardı. Önce bir mescide gidip dinlendiler. Anneleri kızlarını mescidde bırakıp yiyecek tedariki için dışarı çıktı. Şehrin valisine başvurdu. Halini ona arz etti. Peygamber soyundan olduğunu söyledi. Kendilerine…devamını oku

Dini Hikayeler, Beklenen Rüya

Yavuz’un Mısır seferine niyetlendiği günlerdir. Evet Son Abbasi Halifesi Mütevekkilallah’ın gücü yoktur, ancak yine de onu incitmekten çekinir. ıbn-i Kemâl Paşa ve Zembilli Ali Efendi, Sultanı iknaya çalışırlar. Evet bu seferin lüzumuna herkesten çok o inanır, ama yine de huzursuzdur. Yemekten içmekten kesilir, uykuyu dağıtır. Sabahlara …devamını oku

Dini Hikayeler, Ben Nuşirevan’dan Daha Adilim

Hazreti Ömer Halife-i İslâm, Sa’d ibni Ebi Vakkas ise Mısır valisi oldu. Mısır’i İslamlaştırma ameliyesinde bir de cami yapılacaktı. Bu camiye en müsait yer ise bir yahudinin yeri idi. Mısır valisi yahudinin yerine cami yapımına başladı. Yahudi çaresiz bir şekilde düşünürken müslümanlardan bir zat: -Nedir senin bu halin? diye sordu. O: -Bir evim vardı …devamını oku

Dini Hikayeler, Beni Kendinle Meşgul Eyle

Hazret-i Râbia, çok oruç tutardı. Bir defâsında bir hafta hiç yiyecek bulamadı. Sekizinci gece açlığı iyice şiddetlendi. Nefsine eziyet ettiğini düşünürken birisi kapıyı çaldı. Bir tabak yemek getirdi, o da yemeği alıp, yere koydu. Mum getirmeğe gitti, gelince bir kedinin yemeğini dökmüş olduğunu gördü. Su bardağını almaya gitti. Mum söndü.  …devamını oku

Dini Hikayeler, Benim Gücüm Bu Kadar

Bir gün Nemrut, İbrahim aleyhisselamı ateşe atmaya karar verir. O kadar büyük bir ateş yakar ki bu sefer kendisi ateşe yaklaşamaz. Bir mübarek zat, bakmış bir karınca ağzına su alıyor, uzaktan getiriyor ateşi söndürmek için. Fakat yaklaşamıyor, yakın bir yere bırakıyor. Evliya zat sormuş: – Ne yapıyorsun sen? Karınca, demiş ki: – Sorma, Allah’ın…devamını oku

Dini Hikayeler, Benim Peygamberim Beni Kurtarır

Oruç Reis esir edilmişti. Bir süre zindanda kaldıktan sonra çıkartılarak bir gemide küreğe çakıldı. Papazlar ve Şövalyeler, İtalyanca, Rumca ve İspanyolca bilen ve sözü sohbeti yerinde plan Oruç Reis ile konuşmaktan zevk alırlardı. Şövalyeler ona karşı hürmet duyuyorlardı. Sohbet sırasında ona: -Ey Osmanlı! Sen güzel sözlü bir kişisin.  …devamını oku

Dini Hikayeler, Benim Sonum Ne Olacak?

Ali Bekka hazretleri çok ağlardı. Öyle ki, gözyaşı tuzlu olduğu için yüzünde aktığı yerde iz bırakmıştı, yani devamlı aktığı için geçtiği yerleri kısmen çürütmüştü. Bu yüzden kendisine “Bekka” yani “çok ağlayan” lakabı verilmişti. Ancak böyle ağlamasının sebebini kimse bilmiyordu. Bir gün sevenleri çok ısrar etti, yalvarıp yakardılar, sebebini sordular bu ağlamanın …devamını oku

Dini Hikayeler, Beraeti Zimmet Asıldır

Endülüs devleti zamanında bir papaz kilisenin damında,  az bulunan bir çiçek yetiştirir.  Papaz o çiçeği çok sever. Kilisenin damında bir de keçisi vardır. Keçisini de çok sever. Bir gün bakar ki çiçek yenmiş. Kilisenin tepesine kimse çıkmadığı için bu çiçeği keçi yedi zannıyla keçiyi damdan aşağıya atar ve keçi ölür. Papaz, Müslüman hakimin huzuruna çıkarılır. …devamını oku

Dini Hikayeler, Berat Kağıdı

Abdullah-ı Rûmî, bir sohbetinde Ebülleys-i Semerkandî’den naklen şöyle anlattı: Bir târihte Bağdât’ta, zenginler hacca gidiyorlardı. Peygamber efendimizin aşkıyla yanan bir fakîr de, o sene hacca gitmeye niyet etti ve hac kâfilesiyle yola çıktı. Kâfile hareket etmeden önce, herkes eşi-dostu ile helâllaştı. Şehir dışına çıkıldığında, zenginlerden biri bir fakîrin de hacca …devamını oku

Dini Hikayeler, Beratımı Ver

Hac zamânında yabancı birisi Ebû Amr ez-Zücâcî’nin yanına gelerek; “Haccımı yaptım. Berâtımı ver. Senin arkadaşların, berâtımı almam için sana gönderdiler. Ebû Amr, o kimsenin gönlünün temiz ve saf olduğunu gördü. Ona şaka yaptıklarını anladı. Kâbe’nin kapısı ile Hacer-ül-esved arasındaki Mültezim’e işâret ederek; “Git oraya ve yâ Rabbî! Bana …devamını oku

Dini Hikayeler, Bereketi Bol Yemek

Hz. Cabir r.a.’dan gelen bir rivayete göre, Rasulullah s.a.v. bir zaman yiyecek bir şey bulamadığından birkaç gün aç kalmış, bu durum kendisine pek zor gelmişti. Bir yiyecek bulma ümidiyle eşlerinin hanelerini dolaşmış, fakat hiçbirinin yanında yiyecek bir şey bulamamıştı. Nihayet kızı Fatıma’ya gidip: “Kızım, sende yiyebileceğim bir şey var mı? Çok acıktım.” …devamını oku

Dini Hikayeler, Bereketi Var mı?

Benî İsrail zamanında salih bir kimsenin üç tane oğlu varmış. Bir gün o zat ağır hastalanır ve artık hayatından ümit kesilince büyük oğlu, küçük kardeşlerini çağırır ve: – Ey kardeşlerim, pederimizin epeyce malı var. Fakat bugün kendisinin hizmeti ise ağırdır. İsterseniz sizler malına varis olun ve hizmetini bana bırakın, isterseniz malı bana verin hizmetini sizler …devamını oku

Dini Hikayeler, Besmele

Bişrî Hâfî yol kesici bir kimse olup yanında bir takım güzel sesli hafızları gezdirirmiş. Gittiği şehirlerde o hafızlara Kur’an-ı Kerim okutur ve bütün insanları bir yere toplarmış. İnsanlar Kur’an dinlemek için toplandığı ve herkesin aşk ve şevkle dinlemeye başladığı sırada, kendisi kalkıp şehirden dışarıya çıkar ve tenhada yakaladığı kimseleri soyarmış. Bir gün yol üzerinde …devamını oku

Dini Hikayeler, Besmelenin Fazileti

Saliha bir kadının, münafık ve cahil bir kocası vardı. Bu kadın ” Bismillahirrahmanirrahim ” diye besmele çekmeden, hiçbir işine başlamazdı. Kocası, onun bu haline kızar, kadıncağıza yapmadığı eziyeti bırakmazdı. O saliha kadın ise, kocasının eza ve cefalarına sabreder ve onun doğru yola gelmesi için Allah’a dua ederdi. Bir gün, kadının kocası iyice öfkelenmişti …devamını oku

Dini Hikayeler, Beterin Beteri Var

Mehmet işten çıkarılır. Eve gelip durumu bildirince, hanımı içeri almaz. Gidecek yeri olmadığından Şeyhin dergahına gider. Bu sırada şeyh talebeleriyle sohbet etmektedir. Bu arada börek çörek yenmekte, çaylar içilmektedir. Mehmet de aralarına katılır. Şeyh, sohbet esnasında; beterin beteri vardır, insan içinde bulunduğu duruma şükretmeli der. Bunu bir kaç …devamını oku

Dini Hikayeler, Bilmeceyle  İmtihan

İmam Şafiî Muhammed İbn İdris rh.a. hazretleri (ö.204/820), henüz gençlik yıllarında halife Harun Reşid’in huzurunda, İmam-ı Azam rh.a.’in talebesi ve aynı zamanda büyük fıkıh alimi Ebu Yusuf ve İmam Muhammed tarafından bazı fıkıh bilmeceleriyle imtihan edilir. Şöyle sorarlar: – Adamın biri bir koyun kesiyor. Sonra bir ihtiyaç için dışarı gidip dönüyor. Aile halkına diyor ki: “Bunu siz yiyin. Bu bana haram olmuştur.” Onlar da …devamını oku

Dini Hikayeler, Bir Annenin Gözyaşları

Bir gün bir kadın Hasan Basri’nin kapısını çalar. Buyur edilip içeri girdikten sonra Hasan Basri’ye derdini açar. Kadının çok sevdiği biricik kızı vefat etmiştir. Onu rüyasında görerek, öbür dünyadaki yerini ve durumunu öğrenmek istemektedir. O yüzden de rüyasında kızını görebilmek için ne yapması, hangi duaları okuması gerektiğini Hasan Basri’ye…devamını oku

Dini Hikayeler, Bir Boşanma Olayı

Medineli Sabit bin Kays, sahabenin ileri gelenlerindendi. Efendimiz (sallallahü aleyhi ve sellem)’e hizmetten asla geri kalmaz, sözünden ise bir an olsun dışarı çıkmazdı. Efendimiz de onu çok severdi. Hatta bir küçük hatası yüzünden aşırı üzüntüye kapılan Sabit’i teselli ederek “Sabit cennetliklerdendir.” buyurmuştu. İşte bu Sabit’in aile içi bir sıkıntısı vardı …devamını oku

Dini Hikayeler, Bir Ev Tapusu

Meşhur velilerden Habib-i Acemî k.s. zamanında, benzeri görülmemiş şöyle bir hadise yaşanmıştır: Horasanlı bir adam, evini onbin dirheme satarak, ailesiyle Basra’ya geldi. Oradan hacca gidecekti. Habib-i Acemî’yi buldu ve ondan şöyle bir istekte bulundu: – Ben eşimle hacca gidiyorum. Şu onbin dirhem parayı al da, Basra’da benim için uygun bir ev alıver. …devamını oku

Dini Hikayeler, Bir Gencin Tövbesi

Allahü teâlâ, peygamberi Musa aleyhisselâma hitap edip:  “(Ey Musa! Filân mahallede, bizim dostlarımızdan biri vefat etti. Git onun işini gör. Sen gitmezsen, bizim rahmetimiz onun işini görür)” buyurdu. Hazret-i Musa, emir olunduğu mahalleye gitti. Oradakilere:-Bu gece, burada, Allahü tealanın dostlarından biri vefat etti mi? diye sorunca: -Ey Allah’ın peygamberi! …devamını oku

Dini Hikayeler, Bir Günahkarın Cenazesi

Malik ibn Dinar Hazretleri (ö.131/748) anlatıyor: Basra’da küçük bir grubun bir cenazeyi taşıdığını gördüm. Cenazeyi uğurlayan başka kimse de yoktu. Neden cenazeye katılım olmadığını sordum. Dediler ki: – Bu adam büyük günahkâr, asi ve ömrünü boşa harcamış biriydi. Ben de cenazenin namazını kıldım ve kabrine indirdim. Sonra bir gölgeliğe çekildim devamını oku

Dini Hikayeler, Bir Haraminin Oğlu

Bir grup Arap hırsızı, bir dağın başına yerleşmis, kervan yolunu bağlamış, gelip geçenleri soyuyordu. 0 taraflarda bulunan şehirlerin halkı bunların şerrinden titriyor, hükümetin gönderdiği asker de bir şey yapamıyordu. Çünkü, eşkıyalar dağın tepesinde sağlam bir kale yapmışlardı. O çevrede ne kadar akıllı, erdemli yönetici varsa bir araya toplandılar. Bu belayıdevamını oku

Dini Hikayeler, Bir Hikmeti Vardır

Adamın biri bir pislik böceği görür ” Bu yaradılışı çirkin pis kokulu bir yaratıktır. Allah bunu niçin yaratmış ki ? ” der. Aradan zaman geçer, adamın yüzünde bir çıban çıkar. Nereye başvurduysa derdine bir derman bulamaz.  Çıban yara haline gelir. Bir gün sokakta dolaşırken, yüzündeki yara bir yolcunun dikkatini çeker. ayak üstü sohbetten sonra yolcudevamını oku

Dini Hikayeler Bir  İnsanı Tanımanın Yolları Nelerdir

Bir adam Hz. Ömer (r.a.)’in yanında bir hususta şâhitlikte bulunmuştu. Ömer ibnü’l-Hattâb hazretleri ona, – Ben seni tanımıyorum, seni tanıyan birini getir, dedi. Orada bulunanlardan birisi, – Ben onu tanıyorum, deyince Hz. ömer, – Nasıl bilirsin? diye sordu. O da, – Emin ve âdil bir adam olarak tanıyorum, cevabınıdevamını oku

Dini Hikayeler Bir Kase Bal

Bu dâvete ilk mukâbelede bulunanlar, îmânın nûruyla gönlü aydınlanmış olanlardı. Toplumda göz önünde olmayan garipler, kimsesizlerdi. Mekke’de doğup kıyâmete kadar dünyayı aydınlatacak olan İslâm dini için her îmân edenin çile ve ızdırabı da sevgisine, muhabbetine göreydi. İşte gönlünde olan îmân muhabbetinin büyüklüğü sebebiyle …devamını oku

Dini Hikayeler Bir Kötünün Verdiği Zarar

İsa Peygamber, bir gün geziye çıkar. Yolda giderken bir grup insana rastlar. Bir meydana halkalanmışlar, devamlı Allah’a ibadet ediyorlar. Öyle ki bütün şart ve gereklerini yerine getirerek. Hz. İsa (a.s.) aralarına oturur. Bakar ki çeşit çeşit yemekler, bir yığın meşrubat renk renk sebze ve meyveler, eşsiz güzellikte kadınlar, cıvıl cıvıl çocuklar…devamını oku

Dini Hikayeler Bir Münazara

Hz. Ebubekir (r.a) ile Hz. Ali (r.a)’nın Münazarası Bir gün Ebu Bekir Sıddık (r.a) Resulüllah(S.A.V)’ın evine geldi. İçeri gireceği sırada, Hz. Ali Bin Ebi Talib (r.a) da geldi. Hz. Ebu Bekir (r.a) (Geri çekilip): -Ya Ali sen buyur, gir dedi. O da cevap verip, aralarında, aşağıdaki uzun konuşma oldu: -Ya Ebu Bekir! Sen önce gir ki, her iyilikte önde olan, her …devamını oku

Dini Hikayeler Biri  İki Etmek

Allah dostlarından… Talebesi anlatıyor. Bir sabah hazır olduğumuz yere teşrif edip, hatır sorarken, halimi arz edip: – Efendim, benim şu kadar lira borcum var idi. Günü geldi  sıkılıyorum. Üç gün izin verirseniz memlekete gidip öder gelirim, dedim. – Biraz sabret, geceler gebedir, buyurdular. Birkaç gün sonra, münasip lisanla tekrar hatırlatmak zarureti hasıl ..devamını oku

Dini Hikayeler Bire Yediyüz

İmâm-ı Hasen ve imâm-ı Hüseyn ve Abdüllah bin Ca’fer (r.a.) Medîne-i münevvereye giderken, yolda erzâkları kalmadı. Sahrâda oldukları için, yiyecek birşey alacak yer de olmayıp, açlık ve susuzlukdan gâyet muzdarib oldular. Allahü teâlâya tevekkül etdik deyip, yoldan sapdılar. Birâz gitdikleri gibi, ovanın orta yerinde bir karaltı gördüler. Ona doğru ..devamını oku

Dini Hikayeler Bir Defa Kelime-i Tevhid Getirmenin Üstün Derecesi

Musa Peygamber gezilerinden birinde yoldan bir ihtiyara rastlar. İhtiyar o derece yaşlanmıştır ki artık beli kamburlaşmıştır. İlk bakışta daha beline taktığı kuşaktan ateşperest olduğu anlaşılıyordu. Zaten adam bir ateş yakmış, karşısında boyuna tapınıyordu. Asıl vazifesi, kâfirleri inkâr ve küfründen, sapıkları daldıkları sapıklıklardan vazgeçirterek ..devamını oku

Dini Hikayeler Bir Deliye Bir Veli Rolü

Ebu Müslim Havlani bir toplulukta konuşulanları dinler. Hemen hepsi de hanımından şikayette bulunmaktadırlar. Ancak Ebu Müslim’de şikayet filan yoktur. Derler ki: – Veli gibi bir hanıma düştün de sesin sedan çıkmıyor değil mi? Omuzlarını silkerek cevap verir: – Bizimki veli filan değil kelimenin tam manasıyla delidir deli!… – Öyle ise derler nasıl ..devamını oku

Dini Hikayeler Bir Salavat Dünya Dolusu İyiliğe Bedeldir

ALLAH dostlarından biri bir gün namaz kılarken son oturuşta “Ettehiyyatü”yü okuduktan sonra salavatları okumayı unutur. O gece bir rüya görür. Rüyasında Peygamberimiz (s.a.v.) kendisine iyice bir çıkışır ve şöyle der: -Namazını dosdoğru kıldın, herşeyi yerli yerinde yaptın da bana salavat getirmeyi unuttun. O yüzden sana kızgınım. Bunun üzerine ALLAH..devamını oku

Dini Hikayeler Bir Tuğlası Eksik Cennet Köşkü

Vakti zamanında bir ermiş vardı. Adam bütün hayatını Allah’a ibadet ve tâat içinde geçirdiği için mal ve servet biriktirmemişti. Kendi yağıyla kavrulmuş, kıt kanaat geçine gelmişti. Fakat ömrünün son günlerinde iyiden iyiye geçim darlığına düşmüş ve tâkatten de kesilmişti. Bir gün karısı ermişe, geçim darlığından şikayet ederek, “Kocacığım, ne olur, ..devamını oku

Dini Hikayeler Biz de Vaktiyle Güzel Yiyeceklerdik

Halîfe Hârûn Reşîd bir gün Behlül-i Dânâ ile sohbet ederken; -Ey Behlül! Sana sarayımda bir oda ve hizmetçiler vereyim. Yeter ki bu eski elbiselerden kurtul. Yenilerini giy. İnsanlar arasına karış, dedi. Bunun üzerine hazret-i Behlül; -Müsâde ederseniz bir danışayım, dedi. Halîfe; -Kime danışacaksın, kimsen yok ki? diye cevap verdi. Behlül de; -Ben danışacağım..devamını oku

Dini Hikayeler Biz Diriltiriz Biz

Ahmed-i Nâmıkî Câmî hazretleri, Herat’ta bulunduğu sırada bir gün Abdullah-i Ensârî’nin konağına dâvet ettiler. Ahmed Câmî’nin hizmetçisi, yola çıkmaları için ayakkabılarını önüne koydu. Ahmed Câmî hazretleri; “Bir saat beklememiz îcâb ediyor. Bir iş var.” buyurdu. Beklediler. Bir saat sonra, bir Türkmen, hanımı ve yanlarında 12 yaşlarındaki oğulları ..devamını oku

Dini Hikayeler Biz Sıramızı Savdık

Yavuz Sultan Selîm Han Mısır’ı tamâmiyle Osmanlı mülkü yaptıktan sonra, bir müddet daha idârî teşkilâtı yerleştirmek üzere, burada kaldı. Bu sırada devlet adamları ve askerler asıl vatanları Anadolu’ya, diyâr-ı Rum’a hasret kalıp dönmeyi arzu etmişlerdi. Fakat bu arzularını Pâdişâha söyleyememişlerdi. İleri gelenlerden bâzıları, İbn-i Kemâl Paşaya durumu ..devamını oku

Dini Hikayeler Biz Söze Bakmayız, Öze Bakarız

Mesnevi’de şöyle bir hikaye nakledilir: Musa aleyhisselam yolda bir çoban gördü. Çoban şöyle dua ediyordu: “Ey kerem sahibi Allah! Neredesin ki sana kul, kurban olayım! Çarığını dikeyim, saçını tarayayım! Elbiseni yıkayayım, bitlerini kırayım. Ulu Allah, sana süt ikram edeyim. Elini öpeyim, ayağını ovayım.” O çoban bu çeşit saçma sapan şeyler söyleyip duruyordu. ..devamını oku

Dini Hikayeler Boynumu Eğmiş Beklirem

Değerli mimar arkadaşımız Hilmi Şenalp, Türkmenistan’ın başşehri Aşkabat’ta selatin bir cami inşa etmiştir. Bu cami-i şerifin inşaatı devam ederken bir gün Aşkabat’ta mesai arkadaşlarından bir grupla caddede yürüyorlarmış. Önlerine şab-r emred (sakalı çıkmamış bir delikanlı) Türkmenistanlı bir genç çıkmış ve: “-Bir dakika beyler! Siz Türkiye’den ..devamını oku

Dini Hikayeler Böceğin Rızkı

Hazret-i Süleyman (a.s.) bir gün, deniz kenarında oturmuşlar idi. Bir karıncanın geldiğini gördü. Ağzında bir yeşil yaprak tutardı. Deniz kenarına ulaştı. Sudan bir kurbağa çıktı. O yaprağı karıncadan alıp, denize döndü. Karınca geri döndü. Karıncaya sordular, Bunun hikmeti nedir. Karınca cevâb verdi, -Bu deryanın ortasında, Allahü Sübhânehü ve teala ..devamını oku

Dini Hikayeler Böyle Dost Düşman Başına

Vakti zamanında bir ermiş vardı. Adam bütün hayatını Allah’a ibadet ve tâat içinde geçirdiği için mal ve servet biriktirmemişti. Kendi yağıyla kavrulmuş, kıt kanaat geçine gelmişti. Fakat ömrünün son günlerinde iyiden iyiye geçim darlığına düşmüş ve tâkatten de kesilmişti. Bir gün karısı ermişe, geçim darlığından şikayet ederek, “Kocacığım, ne olur ..devamını oku

Dini Hikayeler Bu Kadın Defnedilemez

Ebu Hanife’nin meclisine gelen biri şöyle bir suâl sordu: – Hamile bir kadın doğum sırasında vefat etti. Onu yıkamak üzere tahtanın üzerine koyduklarında karnındaki çocuğun yaşadığı anlaşıldı. Bu kadın böylece defnedilecek mi, yoksa bekletilecek mi? Kadın şu anda yıkama tahtası üzerinde beklemektedir. Mecliste hazır bulunanlar birbirlerine bakıştılar..devamını oku

Dini Hikayeler Bu da Geçer Ya Hû!

Dervişin biri, uzun ve yorucu bir yolculuktan sonra bir köye ulaşır. Karşısına çıkanlara kendisine yardım edecek, yemek ve yatak verecek biri olup olmadığını sorar. Köylüler kendilerinin de fakir olduklarını, evlerinin küçük olduğunu söyler ve Şakir diye birinin çiftliğini tarif edip oraya gitmesini tavsiye ederler. ..devamını oku

Dini Hikayeler Buğday Satıcısı

Adamın biri satmak için pazara buğday götürmüş. Akşam olmuş, pazar toplanmaya başlamış. Herkes malını satıp savmış. Bu adamın malına müşteri çıkmamış. Çıkan da pazarlıkta uyuş­mamış. Adam koca çuvalı geri getirmenin sıkıntısıyla düşünürken meşayıhten birinin yolu pazara uğramış: O zat sormuş: -Ne o evladım malını satamadın mı? Bak ..devamını oku

Dini Hikayeler Bulamaç Aşı

Ebû Muhammed Cerîrî hazretlerine bir gün talebeleri; – Efendim, sizi üzen, unutamadığınız bir hâdise var mıdır? diye sordular. Cevâbında buyurdu ki: Bir gün ikindi namazında mescidimize, hâlinden garîb olduğu anlaşılan bir kimse geldi. Abdest alıp namaz kıldı ve namazdan sonra başını önüne eğip tefekküre başladı. O gün akşam yemeğinde, halîfe ..devamını oku

Dini Hikayeler Büyü Dükkanı

Uzak diyarlardan birinde bir ülkede, yemyeşil tepelerin arasında, kışın bembeyaz bir kar ordusu ile baharda rengârenk kır çiçekleri ile kaplanan bir vadi varmış. Ortasından bir ırmağın geçtiği bu vadi “Büyülü Vadi” olarak anılırmış. Ona bu adı veren ise vadideki ilginç bir dükkân ile bu dükkânda yaşananlarmış. ..devamını oku

Dini Hikayeler Cafer-i Sadık  İle Rafizi

Kûfede bir râfizî var idi. Adı Abdülmecîd bin Abdülgaffâr idi. Ca’fer-i Sâdık (k.s) hazretlerinin hûzuruna vardı ve. aralarında şu konuşma geçti.  – Esselâmü aleyke yâ Resûlullahın torunu. Resûlullah (s.a.v) hazretlerinden sonra en üstün olan kimdir? – Ebû Bekr-i Sıddîkdır (r.a). – Böyle olduğunu nereden biliyorsun. – Hak sübhânehü ve teâlâ hazretleri ona..devamını oku

Dini Hikayeler Can Simidi

Semih Bey bir işadamıydı. Şu günlerde ortağı olduğu şirket iflas etmiş, yüklü miktarda borcun altında kalmıştı. O çalışanlarının hukukuna son derece riâyet eden bir işadamıydı. Alacağı varsa, karşı tarafı mağdur etmezdi. Borcuna sâdıktı. Ama bu kadar büyük bir borcun altında, sâdık olmak istese de olamıyordu. Babam: “-Allâh’ın kaderinin dışında bir ..devamını oku

Dini Hikayeler Cehaletin Tek  İlâcı Sormak

Câbir radıyallahü anh anlatıyor: Arkadaşlarımla beraber sefere çıkmıştık. İçimizden birinin başına taş isabet etti ve başını yaralayıp kemiğini kırdı. Sonra aynı adam uykuda ihtilâm olduğu için, arkadaşlarına: – Teyemmüm edebilir miyim, bu hususta benim için ruhsat buluyor musunuz? diye sordu. Arkadaşları da: ..devamını oku

Dini Hikayeler Cehennemden Kurtulabilecekmiyim?

Mısır evliyasından “Fahr-ül Farisî” hazretlerine, talebesinden biri gelip; – Efendim, ben bir şeyden çok korkuyorum, diye arz edince sordu: – Hayırdır evladım, neden korkuyorsun? – Ahirette Cehennemden kurtulabilecek miyim acaba? Bunu düşünüp çok korkuyorum hocam. – İnşallah kurtuluruz oğlum. – İnşallah efendim, ama nasıl? ..devamını oku

Dini Hikayeler Cennet Komşusu

Vaktiyle padişahlardan biri şehri dolaşmaya çıkmıştı. Tanınmamak için kıyafetini değiştirmiş, yanına da bir kölesini almıştı. Halkın kendi yönetimi hakkında neler düşündüğünü öğrenmek istemişti. Mevsim kıştı. Soğuk her yeri kasıp kavuruyordu. Yolu bir mescide düştü. İki yoksul bir köşede titreyerek oturuyordu. Gidecek başka yerleri yoktu. Onların ne ...devamını oku

Dini Hikayeler Cemre-i Şehrayin

Sene 1454… Baharın, tazeliğini sıcak günlere terk etmeye hazırlandığı günlerde, ıhlamur ağaçlarını kırlangıçlar doldurmuş, iğde kokuları tüm sokaklara yayılmıştı. Denizin mavisi bu mevsime öylesine yakışmıştı ki, “İstanbul’da bahar mavidir!” denmeye başlamıştı. Şehir alabildiğine sâkindi. Gönüller hamd ile temâşâda idi. İşte bu sükûneti ..devamını oku

Dini Hikayeler Ceza Olarak Eli Kesilen Şeyh

Şeyh Hammad (Ebu’l – Hayr Tinati) Hazretlerinin bir eli kesikti. Bir gün mürüdlerinden biri küstahlık ederek ona elinin kesilmesine sebep olan şeyin ne olduğunu sordu. Şeyh Ebu’l – Hayr Tinati Hazretleri elinin kesilmesine sebep olan hadiseyi şöyle anlattı: – Gençliğimde bir hünah işledim. Ondan dolayı elimi kestiler, buyurunca ne zaman ..devamını oku

Dini Hikayeler Cimrilik Ateşi

Resul-i ekrem efendimiz, Kâbe’yi tavaf eden birinin gözyaşları içinde (Ey Beytin sahibi, bu beytin hürmetine beni affet) diye ağlayarak dua ettiğini görüp buyurdu ki: –  Suçun nedir de bu kadar yalvarıyorsun? –  Çok büyüktür, imkânsız anlatamam. –  Yazık sana! Karalardan da mı büyük ve ağırdır? –  Evet. –  Eyvah! Denizlerden de mi büyüktür? ..devamını oku

Dini Hikayeler Cimri Zengin

Duydum ki bir zengin vardı, Hâtem-i Tâî cömertlikte nasıl şöhret sahibiyse, bu da cimrilikte öyle ün kazanmıştı. Dünyada refahla yaşamak için ne lâzımsa bunda hepsi -fazlasıyla- mevcuttu. Cimriliğine gelince: -Söz gelişi- Ebû Hüreyre’nin (r.a) kedisi de olsa, bir lokmacıkla onu sevindirmez, Ashâb-ı Kehf’in köpeği gelse, küçük bir kemik olsun ..devamını oku

Dini Hikayeler Cimri Zengin ile Cömert Kızı

İsrailoğullarını şiddetli bir kıtlık basmıştı. Her tarafı kasıp kavuruyordu. Kıtlık zenginlerin dışında birçok orta halli halkın ötede beride biriktirdiklerini de bitirerek artık sokağa dökülmüşlerdi. Açlık ve sefalet her gün binlerce insanı önüne katarak doymak bilmez midesine kurban ederek ziyafet çekiyordu. Her gün açlığın ezici pençesi altında can veren…devamını oku

Dini Hikayeler Cömertliğin İmtihanı

Yemen hükümdarı, oldukça cömert idi. İhsanları her yere yayılmasına rağmen, Hatim-i Tai’nin cömertliğinden bahsedilmesine tahammül edemez. Sarayında herkese büyük bir ziyafet verir. Zengin fakir herkes yer. Halkın, (Hükümdarın ziyafeti ne kadar muhteşem oldu, neredeyse Hatime yaklaştı) dediğini duyunca, Hatim sağ kaldıkça, cömertlikte ..devamını oku

Dini Hikayeler Cömert Fakir

Cömertliği dillere destan olan Hatim-i Tai’ye derler ki: – Kendinden daha cömert birini gördün mü? – Evet gördüm. – Kimmiş o? – Yetim bir gence misafir olmuştum. Bana bir koyun kesip ikram etti. Koyunun bir yeri çok hoşuma gitti. Yemin ederek (burası çok lezzetliymiş) dedim. Genç, dışarı çıktı. On koyunu varmış. Birisini daha önce kesmişti ..devamını oku

Dini Hikayeler Cömertliğin Zirvesi

Halife Hazret-i Ömer, hazinenin gelirleri arttıkça bazı sahâbîlere ve bilhassa Peygamber Efendimiz’in Ehl-i Beytʼine zarûrî ihtiyaçlarını karşılamaları için yıllık tahsisat bağlamıştı. Bunlar arasında Âlemler Sultânı Efendimiz’in muhtereme zevcelerinden biri olan Zeynep bint-i Cahş’a, Beytü’l-Mâl’den tahsis edilen miktar ise on iki bin dirhemdi. ..devamını oku

Dini Hikayeler Cürmüm  İle Geldim Sana

Medîne-i münevverede saatçılık yapmakta olan Ali Osman isimli İzmirli bir Türk vardı. Bu zât Medîne-i münevvereye hicret ettikten bir müddet sonra, mesleği olan işi yapmak üzere bir dükkân açmak için izin almaya çalıştı. Uzun süre bunu sağlayamadı. Parası bitti. Bir gece Allahü teâlâya iltica ile yalvardı. O gece rüyâsında esmer, kır sakallı, uzunca boylu bir zât; ..devamını oku

Dini Hikayeler Çoban Babanın Kuzucukları

Erzurum’un Ruslar tarafından kuşatıldığı ve dadaşların aslanlar gibi çarpıştığı yıllar… Bir garip çoban, sürüsünü almış, otlata otlata dağa doğru çıkıyordu. Kendi kendisiyle söyleşe halleşe hayli yol almış, hayli de yorulmuştu. Birden susadığını hissetti Çoban Baba!.. Gözünün önüne kara topraktan fışkırmış kol kol billur sular geldi. Fakat o yana baktı, bu yana ..devamını oku

Dini Hikayeler Çoban Çaldı Düdüğü

Tanzimat yıllarında İç Anadolu’nun büyük şehirlerinden birinde Ulucamide va’az veren bir hoca vardı. Hoca her gün kürsüden va’azını verir, sözü bitince kürsüye elini şiddetle vurur ve “Çoban çaldı düdüğü” der, kürsüden inerdi. Bu hal senelerce devam etti. Bir gün cemaattan bazıları sordular: – Hocam, senelerdir, “Çoban çaldı düdüğü” deyip duruyorsunuz ..devamını oku

Dini Hikayeler Çobanın Ziyafeti

İran’a açtığı seferde Sivas’a doğru yol almakta iken, yaşlı  bir çoban koşarak Yavuz’un huzuruna geldi ve: – Sulağımıza hoş geldin Sultanım! Görüyorum ki yorgunsun, açsın. Bu fakire misafir olursan gönül alırsın, dedi Yavuz Sultan Selim Han: – Ben tek başıma değilim çoban baba. Ardımda koca bir ordu var, buyurunca, çoban tevekkülle boynunu ..devamını oku

Dini Hikayeler Çobanla  İnek

Peygamber’imizin gelişinden çok eski yıllardaydı. Filistin köylerinden birinde bir İsrailoğlu yaşardı. Adamın geçim yolu ve mesleği çobanlıktı. Kendisininkilerle birlikte köyün bütün koyunlarını toplar, sabahleyin erkenden dağlara çıkarır, hava kararıncaya kadar otlatırdı. Çoban saf düşünceli ve basit görünüşlü bir insandı. Kitap yüzü görmemiş ..devamını oku

Dini Hikayeler Çocuk Katili

İsrailoğulları’ndan bir adam vardı. Adamın çocuğu olmuyordu. Bu hususta başvurmadığı doktor, denemediği ilâç kalmamıştı. Bütün çarelerin fayda etmediğini görünce, günün birinde artık çocuk sahibi olabilmekten ümidini kesti. Kesin ümitsizliğinin içine yerleştirdiği ruh çöküntüsü adamı, çocuklu ailelere ve bilhassa çocuklara karşı kindar bir ..devamını oku

Dini Hikayeler Çok Sevdiği Ne İse

Hz. Musa Aleyhisselâm zamanında evliyaullahtan ve meşâyihi kiramdan ve büyük ulemadan Belam Bin Bâûr isminde bir kimse vardı ki, duası kabul olunur, mürşid-i kâmil, fazilet ve marifet sahibi bir zat idi. Tam 400 yıl gece-gündüz Cenabı Hak’ka ibadet etmişti. Hatta zaman olurmuş ki bir secdede dört gün dört gece durur, tesbih ve tahmid okurmuş ..devamını oku

Dini Hikayeler Çoluk Çocuğu Aç Kalan İşçi ile Dilenci

Fakir bir işçi, bir gün işinden çıkartılır. Bunun üzerine başka da hiçbir gelir kaynağı olmadığı için çoluk-çocuğu arka arkaya üç gün aç ve susuz kalır. Adam iş bulmak üzere nereye baş vurduysa “İşimiz yok” cevabı ile kapılar yüzüne kapanmaktadır. Üst üste üç gün midelerine hiçbir gıda girmeyen yavruların dinmeyen ağlayışları annenin yüreğini parçalayacak ..devamını oku

Dini Hikayeler Daha Büyük Keramet mi Olur?

Azîz Mahmûd Hüdâyî bir gün, Sultan Ahmed Hanla sarayda sohbet ediyordu. Bir ara abdest tâzelemek istedi. İbrik ve leğen getirdiler. Pâdişâh hocasına hürmeten ibriği eline aldı ve abdest suyunu döktü. Sultan Ahmed Hanın annesi de kafes arkasında havluyu hazırlamıştı. Vâlide Sultan kalbinden; “Azîz Mahmûd Hüdâyî’nin bir kerâmetini ..devamını oku

Dini Hikayeler Dağ Başına mı Şehir  İçine mi?

İki kardeştiler. Biri köyde çobanlık yapmayı tercih ederek diyordu ki: Bu zamanda şehre gitmek, oranın günahlı hayatına karışmak çok kötü. İyisi mi, ben köyün çobanlığını yapayım, günahlardan uzak kalayım. Diğeri ise şehre gitti. Bir mahallede küçük bir tamir kulübesi açıp başladı ayakkabı tamirine. Çoban dağda koyunları, keçileri otlatıyor, hiçbir ..devamını oku

Dini Hikayeler Dede

Yalnızdı… Üzerinde yıllardır eskitemediği çizgili pijaması, yüzünde çizgiler… Kendi kendine konuşuyordu, her zaman olduğu gibi: “-Hay Allah! Yine elektrik kesildi. Ne de karanlık oldu birden bire… İnsan ürküyor. Bilmem mezarda ne olur halimiz?” Yeri neredeyse hiç değişmeyen kibrit kutusunu, yaşının verdiği ağırlıkla biraz geç de olsa buldu ve emin olmak ..devamını oku

Dini Hikayeler Delinen Kırbalar

Ebûl Vefa hazretlerinin küçük ama çok sevimli bir oğlu vardır. Çocuk iyidir hoştur da bir ara sakalara takar. Mahalle sucusunun yolunu bekler, çuvaldız ile kırbaları deler. Kim bilir, belki de fıskiye gibi akan sular hoşuna gider. Aslında saka şaka götüren biri değildir. Bunu yapan bir başka çocuk olsa, çoktan ensesine yemiştir şamarı. Zira delinen kırba ..devamını oku

Dini Hikayeler Delinin Veliye Tavsiyesi

Bayezid-i Bestamî hazretleri. Büyük velilerden. Bir gün tımarhanenin önünden geçiyor. Tımarhane hizmetçisinin tokmakla birşeyler dövdüğünü görüyor: -Ne yapıyorsun? Hizmetçi: -Burası tımarhanedir. Delilere ilâç yapıyorum. -Benim hastalığıma da bir ilâç tavsiye eder misin? -Hastalığını söyle. -Benim hastalığım günah hastalığı… Çok günah ..devamını oku

Dini Hikayeler Derviş Olduğun İçin

Sultan Mahmud Gaznevi, bütün Asya’ya hâkim olduğu zamanda, Harkân şehrine yakın gelmişti. Adamlarından bir kaçını, Harkan’a Şeyh Ebü’l-Hasan-ı Harkani hazretlerinin huzuruna göndermiş ve Şeyh hazretlerini yanına çağırmıştı. Şeyh hazretleri buna karşılık, bir özür beyan ederek gitmek istemediler. Durum, Mahmud Gaznevi’ye bildirilince,  …devamını oku

Dini Hikayeler Derviş ve Kuş

Bir gün yaralı bir kuş Hz. Süleyman’a gelerek, kanadını bir dervişin kırdığını söyler. Hz. Süleyman, dervişi hemen huzuruna çağırtır ve ona sorar; “Bu kuş senden şikâyetçi, neden kanadını kırdın?” Derviş kendini savunur; “Sultanım, ben bu kuşu avlamak istedim. Önce kaçmadı, yanına kadar gittim, yine kaçmadı. Ben de bana teslim olacağını ..devamını oku

Dini Hikayeler Dervişlere Tekke Yaptıran Hristiyan

Hicrî 161 yıllarında yaşamış evliyaullahtan Ebu Haşim-i Sufî Hazretlerinin müritleri bir hayli kalabalıktı. Fakat toplanıp ibadet edecek bir yerleri de yoktu. Birgün bir hristiyan emir ava çıkmıştı. Yolda Ebu Haşim es-Sûfî’nin müridlerinden iki kişinin birbirleri ile buluştuklarını gördü. Onlar musafaha yaptıktan sonra kucaklaştılar, orada ..devamını oku

Dini Hikayeler Devenin Dilinden Dökülen Gerçekler

Vakti zamanında bir yahudinin devesi kaybolur. Yahudi bir müslümanı göstererek, “Benim devemi bu adam çaldı, şahitlerim de var” diyerek Hz. Peygamber’e başvurur. Getirdiği yalancı şahitler de dört koyu münâfıktır. İşin iç yüzünü tam manasıyla bilmeyen sevgili Peygamberimiz (s.a.v) görünüşe göre davacı olan ..devamını oku

Dini Hikayeler Devlet Hazinesi

Hazreti Ömer (r.a.). Halife. Bir gece. Makamında. Ashaptan biri ziyaretine gelir. Selam verir. Selamı alınmamıştır. Oturur. Ömer işiyle meşgul. Sahabe bekler. Ömer çalışır. Selam alınmamış, yüzüne bile bakılmamıştır. İş biter. Ömer mumu söndürür. Bir başka mumu yakar. O anda selamını alır. Konuşmaya başlar. ..devamını oku

Dini Hikayeler Dilenci Kız

Bir gün, çelimsiz, küçük bir kız çocuğu, sokağın köşesine oturmuş; yiyecek, para, ya da alabileceği herhangi bir şey için dileniyordu. Üzerinde yırtık, pırtık giysiler vardı; yüzü gözü kir içinde ve perişan bir haldeydi. Kız dilenirken, sokaktan genç, canlı ve iyi görünümlü bir adam geçti. Kızı fark etmişti ama belli ..devamını oku

Dini Hikayeler Dinine İmanına Bir Güreş Tutalım

Kanuni devrinde Avrupa’dan İstanbul’a yaman bir güreşçi gelmiş. dünyaya hükmeden bir padişahın şehrinde herkese meydan okuyor. -Hodri meydan, çekiyormuş. Bunu duyan Kanuni, Çırağan’a dergaha gitmiş. Selam kelâm ve hoş beş faslından sonra Yahya Efendi’ye: – Ağabey, demiş, Avrupa keferesinden bir pehlivan gelmiş, bizimkilere ..devamını oku

Dini Hikayeler Dinini Dünyalığa Alet Edenin Sonu

Musa Aleyhisselam zamanında bir adam insanlara; “Benimle Kelimullah Musa konuşur. Ben, Safiyullah Musa’nın yakınlarındanım ” diyerek böbürlenir, Musa aleyhisselam’ın ismini alet ederek  kendine menfaat temin ederdi. Bu sözlerin üzerinden uzun bir zaman geçti. Musa Aleyhisselam’ın yanına, adamın biri, siyah bir iple …devamını oku

Dini Hikayeler Doğduğumdan Beri Yolcuyum

Ahmed bin Ebü’l-Havârî hazretleri başından geçen ibret verici bir hâdiseyi şöyle nakletmiştir: Bir gün çöle gitmiştim. Araplar develerini koşturuyorlardı. Onlar bu işle meşgul olurken köylü bir Arap köşeye çekilmiş Allahü teâlâyı zikrediyor ve kendi hâlinde oturuyordu. Dikkatimi çekti yanına gittim. Selâm verdim selâmımı aldı. Biraz konuştuktan ..devamını oku

Dini Hikayeler Doğruluk

Zalim bir vali vardı. Bu vali bir gün adamlarını göndererek Hasan Basri Hazretleri’ni yakalatmak istedi. O da bir vakit ders verdiği Habib-i Acemi Hazretleri’nin kulübesine gelip saklandı. Valinin adamları geldi ve hışımla: – Hasan Basri’yi (r.a.) gördün mü? diye sordular. O gayet sakin: – Evet, dedi.  – Nerede?  – İşte şu kulübemde… Adamlar kulübeye ..devamını oku

Dini Hikayeler Doktor

Yataktaki adam, başucunda bekleyen genç doktora: -Allah senden razı olsun evlâdım, dedi. Benim için yurtdışından zahmet edip buraya kadar gelmeni, yaşadığım sürece unutmayacağım. Ameliyat edilen kişi, büyük bir hastanenin başhekimiydi. Tedâvisi ancak yurtdışında mümkün görülen hastalığı aniden artınca, doktor arkadaşları onun böyle bir yolculuğa ..devamını oku

Dini Hikayeler Domuz Çobanı

Kilis beldesinden bir kadının oğlu Frenk memleketinde esir düşmüştü. Kadın, Ebû Bekr Efendiye gelip oğlunun kurtulması için duâ istedi. Ebû Bekr Efendi; -Demek ki oğlunun kurtulmasını istiyorsun? Öyleyse bana pirinç ile bir tavuk pişir getir, dedi. Kadın, pirinç ile bir tavuğu güzelce pişirip, getirdi. Ebû Bekr Efendi; “Kızıl Hamûr!” diye seslendi. Yanına kızıl bir köpek geldi. Tavuğu onun ..devamını oku

Dini Hikayeler Dört Dirhemlik Gömlek

Ashab-ı Kiram’dam Ebu’d-Derda r.a. Hazretleri anlatıyor: Günün birinde bir gömlek almak için çarşıya çıkmıştı. Yolda Ebu Zerr r.a. Hazretleri onunla karşılaştı, nereye gittiğini sordu. Ebu’d Derda r.a. dedi ki: – On dirheme bir gömlek satın almak istiyorum. Ebu Zerr r.a. ise: – Dikkat edin! Ebu’d-Derda müsriflerdendir! diye seslenmeye başladı. Ebu’d-Derda r.a. gizlemek ..devamını oku

Dini Hikayeler Duacı  İle Meczup

Bir gün bir alim dua etmekte, dünyalar dolusu insan da amin demekteydi. Meczubun biri: – Ben bilmiyorum, bu amin ne demek ki? dedi. Ona dediler ki: – Hoca, Allah’tan ne diliyorsa” öyle olsun, öyle olsun, öyle olsun” diyoruz. Meczup feryat ederek dedi ki : – Hocanın dilediği ne olursa olsun, öyle de olmaz, böyle de olmaz. Onun dediği olmayacağına göre…devamını oku

Dini Hikayeler Dul Kadın ve Yahudinin  İmanı

Bir bayram arefesinde, dul bir kadın yanında babadan yetim kalmış çocuğu ile zengin bir hacının dükkanına girerek, Allah rızası için yardım istedi. Hacı fakir kadına yardım etmediği gibi: – Bıktım sizden nedir bu iş.. Ben sizin için mi çalışıyorum. Defol şuradan, diyerek kovdu. Hacıdan hiç ummadığı bir şekilde cevap alarak kapı  dışarı edilen …devamını oku

Dini Hikayeler Dünya da Sana Verilmişti

Salihlerden bir kimse çok fakir olup dünyalık hiç bir şeye malik olmadığı için, ailesi «Bu hale nasıl sabredelim. Cenabı Hak’tan bir miktar dünyalık istesek olmaz mı?» diye, gece-gündüz efendisi ile münakaşa edermiş.Nihayet o salih zat da dua eder ve duası kabul buyurulur. Bir de ailesi bakar ki evin köşesinde, altundan bir kerpiç bulur ve hemen efendisine ..devamını oku

Dini Hikayeler Düşünen Nimetin Farkına Varır

İsa aleyhisselam bir ağacın altında dua eden birini gördü. Dikkatlice baktığında adamın ayakları yürümeyen bir kötürüm olduğunu anladı. İki gözü de görmüyordu. Vücudunda ise baras hastalığı olduğu anlaşılıyordu. Ama adam bütün bunlara rağmen ellerini kaldırmış mutluluktan uçacakmış gibi dua ediyordu: – Ey nice zenginlere vermediği ..devamını oku

Dini Hikayeler Ebabil Kuşları

Habeşistan Krallığı’nın Yemen valisi olan Ebrehe, milâdî 570 yıllarında San’a şehrinde, ‘Kulleys’ adı verilen muhteşem bir kilise yaptırmıştı. Maksadı, Kâbe ziyaretine rağbet gösteren Arapların ziyaretlerini oraya çevirmekti. Bu duruma tepki gösteren bir adam da, gecenin birinde Kulleys’e girip içine pislemişti. Bu hakarete çok öfkelenen ve koyu bir ..devamını oku

Dini Hikayeler Eden Bulur

Eski zamanlarda, astığı astık kestiği kestik, karşı tarafın sözünü dinlemeden, araştırmadan karar veren bir hükümdar vardı. Bu hükümdar, bir gün hanımı ile sarayının geniş bahçesinde dolaşıyordu. Sarayın bahçıvanı da, bahçenin bakımını yapıyordu. Bahçıvan, hükümdarın hanımı ile beraber kendi tarafına doğru geldiğini uzaktan görünce, onu hanımının yanında rahatsız etmemek için ..devamını oku

Dini Hikayeler Efendisinin Kulağını Çeken Köle

Hazret-i Ömer (r.a) hilâfeti zemânında, Şâm şehrine gitmek îcâb etmişdi. Se’âdet ve izzetle, Eshâb-ı güzînden  bir cemâ’ati de yanlarına alıp, Medîne-i Münevvereden çıkıp, yola revân oldular. Hazret-i Ömerin bir deveden başka bineceği yokdu. Mugîre adlı bir köle var idi. Bir sâat hazret-i Ömer (r.a)  o deveye binerdi. Mugîre yaya kalınca, deveyi yederdi. Bir sâat Mugîre ..devamını oku

Dini Hikayeler Eğer Göndermeseydi

Hazret-i Ömer (r.a), hilâfeti zemânında, rûm pâdişâhına adam gönderip, dîne da’vet eyledi. Rûm pâdişâhı da kıymetli hediyyeler ile elçi gönderdi. Elçi Medîne-i münevvereye geldi. Hediyyesini alıp, hazret-i Ömer (r.a) ile buluşulduğu mahalde, hazret-i Ömer, bir kadıncağızın duvarını yapıyor idi. O hâlde iken, haber verdiler ki, ..devamını oku

Dini Hikayeler Eğer Yalancı  İsen

İsrâiloğulları’ndan abraş (cilt hastası), kel ve kör üç kişi vardı. Hz. Allah bu üç kişiyi imtihan etmek istedi de kendilerine bir melek gönderdi. Melek abraşa geldi ve: -Hangi şey sana daha sevimlidir? diye sordu. Abraş: – Güzel vücut, güzel ten ve halkın iğrendiği abraşlığın benden giderilmesidir, dedi. Melek onun vücudunu sıvazladı, hemen çirkin manzarası gitti; kendisine güzel ..devamını oku

Dini Hikayeler Ekmek İstedin Afiyet İstemedin

İmam Kuşeyri (k.s.) naklediyor: Sufinin birisi sürekli, ”Allah’ım, senden afiyet istiyorum, Allah’ım senden afiyet istiyorum…!” diye dua ediyordu. Kendisine niçin  sürekli böyle dua ettiğini sorulunca, şöyle anlattı: ”Ben, manevi terbiyeye ilk girdiğim günlerde hamallık yapıyordum. Bir gün ağırca bir un yükü taşıyordum, dinlenmek için yükü bir yere koydum. Orada, ..devamını oku

Dini Hikayeler Ekmek Veren Eli Kıran Baba

Bağdat’ı kıtlık kırıp geçiriyordu. Herkesten önce de hamallar açlık çekiyordu. İçinde ekmek piştiği, sokağa kadar yayılan kokudan belli olan bir evin kapısından seslendi hamalın biri: – Allah rızası için birazcık ekmek. Günlerdir lokma girmedi ağzımdan. Tandırın başındaki kadın taze ekmekleri kızına uzattı. “Ver şu adama” dedi. Kızcağız ekmekleri güzelce katlayıp verdi aç hamala. ..devamını oku

Dini Hikayeler Emanet Fare

Yûsuf adında gezgin bir zât, Zünnûn-i Mısrî hazretlerinin İsm-i âzamı bildiğini öğrenince, Mısır’a gitti. Huzûruna varınca, önceleri iltifat görmedi. Sonra huzûra kabûl edildi ve Zünnûn-i Mısrî hazretlerine bir sene hizmet etti. Bir gün ona; – Ey üstâd, sana bir sene hizmet ettim, artık hakkımı vermen gerekir. Senin İsm-i âzamı bildiğini ..devamını oku

Dini Hikayeler Endonezya Nasıl Müslüman Oldu

Kendi halinde bir tüccardı. Bir gün kumaşları gemiye yükledi. Endonezya’ya gitti, oraya yerleşti. İşini orada devam ettirdi. Kumaşları kaliteliydi. Tam da halkın aradığı cinstendi. Kendisi de kanaat sahibi bir insandı. Kazancı az olsun, temiz olsun düşüncesindeydi. Bir gün geç geldi iş yerine. Eleman iyi bir kâr elde etmişti sattığı mallardan. Merak etti, sordu: ..devamını oku

Dini Hikayeler Etme Bulma Dünyası

Bir adam, karısı ve yaşlı babası. Kadın kayınpederini istememekte, huysuzluk etmekte, evin huzurunu bozmaktadır. Bir gün kocasına: – Bey… bey.. Bezdim bezdim. Bir gün göremedim. Gençliğim gidiyor. Ya ayrılalım, babanla kal, ya da babandan kurtul beraber kalalım. Yoksa ben gidiyorum. Adamcağız  şaşkın biraz da sitemli   bir vaziyette: -Ne diyorsun hanım, o babam babam; öldüreyim mi,  ..devamını oku

Dini Hikayeler Evlat Katili

“…Olur ki, hoşlanmadığınız bir şey sizin için hayırlı olur. Olur ki, sevip arzu ettiğiniz bir şey sizin için şer olur. Doğrusunu Allah bilir, siz bilmezsiniz!”   (Bakara, 216) Uzun yıllardır bu sevinçli haberi bekliyordu. Sanki ayakları yerden kesilmiş heyecanından uçuyordu. Hemen beyine, annesine, ne bileyim, onun derdini yüklenen herkese bu müjdeli ..devamını oku

Dini Hikayeler Fakirlikten Vezirliğe

Dört mezhep fıkhıyla ilgili iki ciltlik “el-İfsâh” adlı kıymetli eserin de müellifi olan Abbasî vezirlerinden ve alimlerinden İbn Hübeyre (ö.560/1165), vezirliğe yükseliş macerasını şöyle anlatıyor: Yoksulluktan elim çok daralmıştı. Hatta günlerce yiyecek bulamamıştım. Bazı yakınlarım bana Maruf-i Kerhî hazretlerinin (ö.200/8159) mezarını ziyaret ederek orada Allah’a dua etmemi, …devamını oku

Dini Hikayeler Fırıncı Hikmet

Hikmet, belediyeye ait ekmek fabrikasında çalışan bir işçiydi. İşine çok dikkat eder, vazifesini ihmal etmemeye çalışır, kazancının helâl olmasını isterdi. Fabrikayı hemen her akşam en geç o terk ederdi. Belediyenin ekmeği biraz daha ucuz olduğu için, halk çok rağbet ediyordu. Kocaman fırının içini ara sıra temizlemek ihtiyacı hâsıl olurdu onu da genellikle Hikmet yapardı …devamını oku

Dini Hikayeler Fili Tanıma Hikayesi

Koca cüsseli, güçlü bir hayvan olan fil, insanların hep merakını çeker.Fili tanıma konusu ile ilgili meşhur bir kıssa vardır. Bu kıssa, insanoğlunun iç dünyasını, düşünce ve davranışlarını yansıtması bakımından  önemlidir. Toplumda yaşanan hâdiselere ışık tutması yönüyle de çok dikkat çekicidir. Bu hikayede âmâ insanların fili nasıl tarif ettikleri ve tanıttıkları anlatılır. Söyledikleri sözler, öne sürdükleri görüşler …devamını oku

Dini Hikayeler Garip Karşılanan Bir Adak

Allah dostlarından biri olan Abdullah Kalanisi (K.S.) bir defasında gemi ile yolculuk ederken şiddetli bir fırtınaya yakalandı. Gemide bulunan yolcu ve mürettebat dua ettiler ve birer adakta bulundular. Abdullah Kalanisi’nin de bir adakta bulunması için kendisine işaret ettiler. Abdullah Kalanisi, kendisine adfakta bulunması için işaret edenler: – Ben şu fani dünyadan alakamı kestim. Beni  böyle işlere …devamını oku

Dini Hikayeler Gemideki Köle

Padişahlardan biri acemi bir köle ile gemiye binmişti. Köle hiç deniz görmemiş, gemi yolculuğunun zahmetini tatmamıştı. Bağırıp çağırmaya başladı, korkusundan titriyordu. Ağıdını dindirmek için ne kadar uğraştılarsa boşa gitti. Kölenin bu hali padişahın da keyfini kaçırdı. Gemide bulunanların hiçbiri onu sakinleştiremedi. Yolcular arasında bir hakîm vardı. Padişaha şöyle söyledi: …devamını oku

Dini Hikayeler Gerçek Anlaşılınca
Dini Hikayeler Geyik Boynuzu
Dini Hikayeler Gönül Dili
Dini Hikayeler Gurur
Dini Hikayeler Güzelliğinde  İmtihanı Var
Dini Hikayeler Habib Baba  ve Sultan Murat
Dini Hikayeler Hacet Duası
Dini Hikayeler Hak Yola Getiren  İki Söz
Dini Hikayeler Hakiki Derviş

Dini Hikayeler Hakimin Dört Suçu

Hazreti Ömer Radıyallahü Anh, hilafeti zamanında Hımıs ileri gelenlerine bir mektup yazıp çevredeki fakirlerin kendisine bildirilmesini isteyerek yardım edeceğini bildirdi. Hımıs’lılar Şam ve civarında bulunan fakirlerin bir listesini Halife Hazreti Ömer’e arzettiler. Hazreti Ömer (R.A.) gelen listeyi açıp baktığında listenin başında kadı olarak ta’yin ettiği …devamını oku

Dini Hikayeler Halifeti Rasulillah

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Mehmet Görmez’in geçen Ramazan’da bizzat yaşadığı ibretlik bir olay. Belarusya’nın başkenti Minsk’e bağlı İvya köyünde bir camide teravih namazı kıldırıyor kendisi. Önde erkekler, arkada kadınlar namaza duruyorlar. Salavat getirilen kısımda ise erkekli kadınlı cemaatten ilahi formunda bir ses yükseliyor: …devamını oku

Dini Hikayeler Halinden Şikayet Eden Adam

Dini Hikayeler Hangi Peygamberin Kızısın?

Cemâleddîn-i Aksarâyî hazretleri anlatır: Tâbiînden Hasan-ı Basrî hazretleri bir gün dergâhta otururken ihtiyar bir kadın gelir ve; -Efendi hazretleri, benim bir kızım vardı öldü. Hasretine dayanamıyorum. Bana bir duâ öğret de rüyâmda görüp hasretimi gidereyim, der. Hasan-ı Basrî hazretleri gerekeni yaptıktan sonra …devamını oku

Dini Hikayeler Haricilerin Tevbesi

İmam-ı Azam Ebu Hanife rh.a., hiçbir müslümanı günahından dolayı tekfir etmez, kâfir olduğuna hüküm vermezdi. Onun yaşadığı dönemde etkili bir topluluk olan Haricîler ise büyük günah işleyen herkese ‘kâfir’ damgasını basıyorlardı.Ebu Hanife’nin durumunu bilen ve onun sesini kesmek isteyen yetmiş kadar gözü dönmüş Haricî, bir gün kılıçlarını kınlarından sıyırmış …devamını oku

Dini Hikayeler Harmanım Saman Oldu

Dini Hikayeler Hasta Sultan

Padişahlardan biri, adını anmanın bile insanı ürküteceği korkunç bir hastalığa yakalanmıştı. Yunan hekimleri tedavisine imkân bulamadılar. Yalnız şu nokta üzerinde ittifak ettiler: Şu ve şu şekilde bir insanın ödünden başka bu derdin çaresi yoktur. Padişah emretti, aradılar, taradılar, istenilen nitelikleri bulunduran bir köylü çocuğu buldular. …devamını oku

Dini Hikayeler Hatice Annemizi Unutulmaz Kılan Hizmet

Eline aldığı kuru bir hurma dalına dayanarak Resûlüllah’ın kapısına kadar gelmiş olan yaşlı bir kadın, içeri girmek arzusunu izhar etmesi üzerine; – Yâ Resûlâllah, kim olduğunu bilmediğimiz bir ihtiyare kadın, zâtınızı görmek istiyor,” dediler. Resûl-i Ekrem Hazretleri: – Müsaade edin, gelsin,” buyurdular. İhtiyarlıktan âdeta rükû eder halde duran kadın …devamını oku

Dini Hikayeler Hayır Belki Şerrin İçin de Saklıdır

Ama kalbinde yine sıkıntı vardı.. eşinin şeklinden dolayı İkinci bir kez eşini ve şehri terketti.. Bu sefer aradan 20 yıl geçti eşinin ondan hamile kaldığını bilmeden geçen 20 yıl..Evlendi ve ilk gece eşinin yüzünü açtı rengi siyah idi, güzel de değildi.. Zifaf gecesi eşini terk etti.. eşi bunu anlayınca birkaç gün sonra adamın yanına gitti ve dediki ”HAYIR BELKİ …devamını oku

Dini Hikayeler Hayır Var

Afrika’daki bir ülkede hüküm süren bir kral vardı. Kral, daha çocukluğundan itibaren arkadaş olduğu, birlikte büyüdüğü bir dostunu hiç yanından ayırmazdı. Nereye gitse onu da beraberinde götürürdü. Kralın bu arkadaşının ise değişik bir huyu vardı. İster kendi başına gelsin ister başkasının, ister iyi olsun ister kötü, her olay karşısında hep …devamını oku

Dini Hikayeler Hayırlısını Ver Allahım

“Kim Allâh’tan korkarsa, Allâh ona bir çıkış yolu ihsân eder ve ona beklemediği yerden rızık verir. Kim Allâh’a güvenirse O, ona yeter. Şüphesiz Allâh emrini yerine getirendir. Allâh her şey için ölçü koymuştur.” (Talak, 2-3) Fatma hanım, sırtına ekin destesini aldı ve düşünceyle ilerlemeye başladı. Birden kayınvâlidesinin sesiyle kendine geldi: “ …devamını oku

Dini Hikayeler Her yaptığının hesabını vereceksin

Bir grup insan hacca gidiyordu. Mekke’ye yakın bir yerde konakladılar. O grubun yanına bir ceylân geldi. İçlerinden biri ceylânı ayağından yakaladı. Arkadaşları her ne kadar; -Salıver gitsin, dedilerse de, onlara güldü ve bırakmadı. Ceylân korkusundan küçük ve büyük abdestini bozdu. Sonra o kimse, ceylânı bıraktı. O şahıs öğle vakti, bir kenara …devamını oku

Dini Hikayeler Hırsız Evliya

Ortaköy Rumlarının gönüllerini İslama çelip çaldığı için Hırsız Aziz, (Hırsız Evliya) derlermiş Rumlar Yahya Efendi’ye. Kosta adında bir Rum Kaptan varmış, şarapçılık yaparmış, çok da içtiği için ayık anı olmazmış. Ama Yahya Efendi’yi nerde görse, eline kapanırmış. Yahya Efendi de sırtını sıvazlıyarak. -Kastın ne Kosta? Niye harâb ediyorsun …devamını oku

Dini Hikayeler Hizmet Eden misiniz Edilen mi?

Bir savaş dönüşünde mola verilmiş, öğle yemeği hazırlamak isteyen ashab kesecekleri koyunun hizmetini konuşuyorlar. Biri, ben koyunu getireyim, öteki ben de keseyim, bir başkası da et hazırlamada görev alayım, derken Allah Resulü de oturduğu yerden kalkıyor ve şöyle diyor: Ben de ötelerden odun toplayıp da ateşi yakayım. Diyorlar ki: …devamını oku

Dini Hikayeler Herkesin Ceza ve Mükafatı Verilmiş

Behlül Dâne, bir gün Harun Reşid’den bir vazife istedi. Harun Reşid de ona çarşı pazar ağalığını verdi. Behlül hemen işe koyuldu. İlk olarak bir fırına gitti. Birkaç ekmek tarttı hepsi normal gramajından noksan geldi. Dönüp fırıncıya sordu: – Hayatından memnun musun, geçinebiliyor musun, çoluk-çocuğunla ağzının tadı var mı? Adam her soruya …devamını oku

Dini Hikayeler Herşeyi Bilmek İyi mi?

Adamın biri Musa Aleyhisselâm’a: — Ya Musa, ben bütün hayvanların dilinden anlamak istiyorum. Tur’u Sina‘ya gittiğin zaman Allah’tan iste de benim duamı kabul etsin, diyordu. Musa Peygamber: — Her şeyi bilmek iyi olmaz. Senin hayvanların dilinden anlamaman daha iyidir. Bu sevdadan vazgeç, dediyse de, adam illâ öğrenmek istiyordu. Bir gün Musa …devamını oku

Dini Hikayeler Heybedeki Altınlar

Yalova’da bir imâm vardı ki, Yahyâ Efendiyi büyük bilir ve çok severdi. Zaman zaman ziyâretine gelirdi. Bu imâmın çoluk çocuğu kalabalık olup, maddî sıkıntı içindeydi. Fakat o sabreder fakirliğini gizler, kimseye bir şey söylemezdi. Bir gün yine Yahyâ Efendi hazretlerini ziyârete geldi. Selâm verip huzûrunda oturdu. O sırada dergâh tenhâ olup, kimseler yoktu …devamını oku

Dini Hikayeler Hristiyan ve Hz.Ali’nin Zırhı

Hazret-i Ali (r.a)’ın, halifeliği zamanında, Kufe’de zırhı kayboldu. Bir müddet sonra bir Hrıstiyan’ın yanında ortaya çıktı. Hazret-iAli (r.a) onu hakimin huzuruna götürdü. -Bu zırh benim malımdır; onu ne sattım, ne de birine bağışladım; şimdi onu, bu adamın yanında buldum,diye iddia etti. Hakim: -Halife iddiasını söyledi, sen ne dersin? diye Hıristiyan’a …devamını oku

Dini Hikayeler Istırabın Gözyaşları

Emevi halifelerinden Ömer bin Abdülaziz dünyadan el-etek çekerek kendini Allah’a ibadete adamış üstün devlet adamlarından biridir. Tarih sayfaları arasında gezinirken görmekteyiz ki, bu üstün devlet adamı adaleti, güzel ahlakı ve devamlı ibadetiyle zamanında tüm Müslüman halkının gönüllerinde saygı ve sevgiden yıkılmaz bir taht kurmuştur. İşte bu halifenin …devamını oku

Dini Hikayeler İbadeti Artarsa Rızkı da Artar

Bir derviş. Evden ayrılışında hanımına işe gidiyorum diyerek ayrılır, ancak doğru tekkeye gider ibadet ederdi. Akşam eve döndüğünde Hanımı: – Yiyecek bir şeyimiz yok biliyorsun, elin boş mu döndün, dediğinde de – Çalıştığım zat öyle cömert ki… Ondan para istemekten utanıyorum. Ay sonunda ücretimin tamamını toptan verecek …devamını oku

Dini Hikayeler İbrahim Amca’nın Hikayesi

Bu yaşanmış gerçek bir hikaye. Mısırlı bir dava adamı olan doktor Saffet Hicazi’den dinledim bir Tv kanalında… Kendisi de, olayın kahramanından bizzat dinlemiş. İbrahim Amca bir Türk. Fransa’da yaşıyor ve mütevazı bir bakkal dükkanı var, daha doğrusu küçük bir marketi.. O’ndan alışveriş yapan bir sürü site sakini var dükkanının çevresinde. Her milletten …devamını oku

Dini Hikayeler İbrahim (a.s.) ile Mecusi Misafir

Bir gün yaşlı bir mecûsî İbrahim (a.s)’ın kapısın çalarak ona misafir geldiğini söyledi. İbrahim (a.s) de, “Sen ateşe tapıyorsun, dininden dönmedikçe ben seni nasıl olur da misafirliğe kabul ederim” diye çıkıştı. Mecûsi misafir de üzgün üzgün çekip gitti. Ardından Allah (c.c.), “Ey İbrahim!” dedi. “O mecûsîyi dininden dönmeden niye misafirliğe …devamını oku

Dini Hikayeler İbrahim (a.s)’ın Mücadelesi

Hz. İbrahim’in hayatının büyük bir kısmı vaktiyle Mısır halkının başında Kenan oğlu Nemrut adında zâlim ve sapık bir hükümdara karşı açtığı yılmaz mücadele ile geçti. Bu büyük Peygamber’in Mısır’a vararak orada mücadeleli bir hayat sürdüğünü şu âyetten anlıyoruz: “İbrahim (a.s.) şöyle dedi: Rabbimin beni hidayet yoluna eriştireceği yere (Mısır’a) …devamını oku

Dini Hikayeler İbrahim (a.s) ve Cebrail

Yüce Allah (c.c.) İbrahim Peygamber’i kendine dost ilan ettiğinde meleklerin şöyle bir sorusuna muhatap olur: – Ya Rabbi! İbrahim’in karısı, çocuğu ve malı var. O bunlar ile meşgul olurken nasıl olup da O’nu dost edindiniz? Yüce Allah (c.c.) meleklere: “Siz kulum İbrahim’in ne şekline, ne malına, ne de çoluk çocuğuna değil; O’nun sadece yüreğinde …devamını oku

Dini Hikayeler İbrahim (a.s) ve Oğlu İsmail

Hz. İbrahim (a.s.) Allah elçisi olduğu ilk günlerde idi. O sırada ilerisinin İslâm merkezi olacak olan Arabistan yarımadasının kalbi olan Mekke’de yaşıyordu. Henüz idrakleri gelişmediği için kâh gördükleri yüksekçe bir dikili kayaya, kâh ateşe ve bazen de elleri ile yaptıkları acaip, cansız ve güçsüz şekillere medet ve yardım umarak tapan putperest yığınlarını …devamını oku

Dini Hikayeler İdamdan İslama

Rasul-i Ekrem s.a.v.’in Mekke’yi fethettiği gün, İslâm düşmanı Ebu Cehl’in idam fermanı verilmiş oğlu İkrime, ölüm korkusuyla kaçıp Yemen tarafına gitmişti. Onun eşi Ümmü Hakîm ise müslüman olmuş ve İkrime’nin bağışlanmasını Rasulullah’tan istirham etmişti. Allah Rasulü s.a.v., İkrime için güvenlik garantisi verince, hanımı …devamını oku

Dini Hikayeler İhlas Suresi ve Cennet

Vakti zamanında Allah erenlerinden birinin bir gün oğlu vefat eder. Daha o gece rüyasında oğlunu Cehennemde azap çekerken bitmiş tükenmiş bir halde gören ermiş, derin bir üzüntüye boğulur. Ertesi akşam yine görür. Fakat bu defa oğlu Cennet köşklerinden birine kurulmuş neşe içinde yüzmektedir. …devamını oku

Dini Hikayeler İhtiyaçları Kadar Alırlardı

Emîr Sultan hazretlerinin çok talebesi vardı. Bunlardan bâzıları gündüzleri oruç tutar, geceleri de sabaha kadar namaz kılarlardı. Haftada bir gün Emîr Sultan hazretlerine gelip, ihtiyâçlarını alıp giderlerdi. Aldıkları ile bir hafta boyunca idâre ederlerdi. İhtiyaçları bitince, yine gelir alırlardı. Bir gün bu talebelerin biri, Emîr Sultan’ın huzûruna gelerek, elini öptü …devamını oku

Dini Hikayeler İhtiyar Fakir ve Sultan Melikşah

Yaşlı bir adam, Selçuklu Veziri Nizâmü’l Mülk’ün huzuruna girmek istedi. Nizâmü’l Mülk, ihtiyacını sordu. Adam, – Ben, Allâh Rasûlünün (s.a.v.) elçisiyim. Sultan Melikşah’la görüşeceğim.” diye cevap verdi. Nizâmü’l Mülk “bu sözün izâhını” istedi. İhtiyar adam – Eğer beni onun huzuruna çıkarırsanız mesajımı ileteceğim. …devamını oku

Dini Hikayeler İhtiyar Mecusi

İran da İslam’ın yeni yeni yayılmaya başladığı bir zaman… İhtiyar bir mecusi bir odaya çekilmiş, kapıyı üzerine kapamış, kimse ile görüşmüyordu. Bunun bir putu vardı. Vaktini hep onun hizmetine hasretmişti. Zaman olur mecusinin bir sıkıntısı zuhur eder, kime koşacak, tabi yıllarca hizmetyinde bulunduğu putuna koşar, ve sıkıntısının giderileceği umuduyla …devamını oku

Dini Hikayeler İki Dirhem Borç

Hazret-i Ömer zamanında Îrân fethedilince, çok mal ve ganîmet gelir. Hazret-i Ömer, bütün ganimetleri, askerlere ve fakirlere dağıtır ama kendisi hiçbir şey almaz. Evine gece vakti gelince hanımı; -Niçin bizim için de iki dirhem getirmedin, yemek için, bu gece evde hiç yiyecek yoktur deyince hazret-i Ömer buyurur ki: -Ey hâtun! Allahü teâlânın …devamını oku

Dini Hikayeler İki Ekmek Eksik

Bir gün iki kişi, Râbia-tül Adeviyye’yi ziyârete geldiler. İkisi de açtı. “Yemeği helâldir” diye içlerinden yemek yemek geçti. O anda kapıya biri gelerek, Allah rızâsı için bir şeyler istedi. Râbia hazretleri evdeki iki ekmeğini buna verdi. Gelen sevinerek gitti. Bir saat kadar sonra bir kişi kucağında bir yığın ekmekle geldi. Râbia hazretleri ekmekleri saydı. On sekiz  …devamını oku

Dini Hikayeler İkramdan Kaçan Kadının Akibeti

Mutlu bir aileydiler. Bey kendine göre bir çevre edinmiş, mazbut dostlarıyla sık sık görüşüyor, onları zaman zaman da evine davet edip İslâmî konularda seviyeli sohbetlerde bulunuyorlardı. Ne var ki, hanım bu davetlerdeki hizmetinden memnun değildi. Nihayet bir gün son sözünü söylemekten çekinmedi: – Artık ben misafir falan istemiyorum. Senin dostlarının …devamını oku

Dini Hikayeler İlimsiz Amel Edenin Sonu

Bersisa isminde bir zat, inzivaya çekilmiş, gece-gündüz vakti Allah’a (c.c.) ibadetle geçer ve hiçbir kötülükte bulunmazdı. Bu zatı şeytan aleyhilla’ne kandırmak için türlü hilelere başvurdu. Fakat bir türlü kandıramadı. En sonunda şeytan işin kolayını bulmuşt’u. Çünkü Şeyh Bersisa, âmil, mütteld, züht ü takva sahibi bir zattı ama, alim değildi. Yani ilm-i  …devamını oku

Dini Hikayeler İlk İnsan Hakları Mahkemesi

Hicretin 17. senesinde Halife Hazreti Ömer, ziyaretçi çokluğundan dolayı Resulüllah’ın mescidini genişletmek istemişti. Bunun için Türbe-i Saadet’in etrafındaki arsaları istimlak edip mescide katması gerekiyordu. Çevredeki arsa ve ev sahiplerine tekliflerde bulundu: – Evinizi, arsanızı Resulullah’ın mescidini genişletmek için satın almak istiyorum …devamını oku

Dini Hikayeler İlk Müslüman

Hazret-i Alîden ‘r.a.’ rivâyet edilir. Evvelâ islâa gelen, Ebû Bekrdir(r.a). Hazret-i Resûl-i ekrem ‘s.a.s.’ ile ilk önce kıbleye durup, nemâz kılan Ebû Bekrdir. Ebû Bekrin(r.a) islâma geliş sebebi şöyle idi: Hazret-i Ebû Bekr önceleri tüccâr idi. Sefer ve ticâret yapardı. Ekserî Şâma giderdi. Seferde iken, bir gece rü’yâ gördü ki, gökden ay inip,  …devamını oku

Dini Hikayeler İmam Buhari’nin İmtihanı

İmam Buharî rh.a., Bağdat’a gelişlerinden birinde çetin bir hadis imtihanı geçirmiştir. Şöyle ki: Henüz genç yaşlarında iken Bağdat’a geldiği zamanlarda meclisler tertip ederek isteklilere hadis yazdırıyordu. Bu meclislere bazan on bini aşkın dinleyici katılıyordu. Bir kere Bağdatlılardan bazı ileri gelen alimler, Buharî’nin ilmini ve zekâsını denemek için aralarında …devamını oku

Dini Hikayeler İmam Şafiî’nin Verdiği Ders

İmam Şafiî hazretlerinin (ö.204/820) has talebelerinden İsmail el-Müzenî rh.a. anlatıyor:İmam Şafiî bizleri ilm-i kelâma dalmaktan men ederdi. “Allah’ın birliğine iman olan tevhid ile ilgili aklıma takılan bir soruyu en iyi giderecek kimse Şafiî’dir.” diye düşünmüştüm. Yanına gittim. Mısır mescidindeydi. Huzurunda diz çöktükten sonra dedim ki: …devamını oku

Dini Hikayeler İmam-ı Azamın Cevabı

İmam-ı Azam Ebu Hanife zamanında onu sevmeyen ve ona buğzeden muhaliflerinden bir tanesi, talebelerinin ve sevenlerinin huzurunda onu cevapsız bırakıp mahcup etmek için aldatıcı bir soru hazırladı. Ve büyük imamın bulunduğu meclise gelip bu aldatıcı ve karmaşık soruyu sordu. -Bir adam var ki onun kamil bir Müslüman olduğuna herkes …devamını oku

Dini Hikayeler İmam-ı Azam’ın İkna Kabiliyeti

Bir adam hem çok iyi bir müslüman olduğunu iddia ediyor, hem de Resülüllahın halifeleri olan Hulefa-i Raşidine karşı bile son derece kin ve nefret besliyordu. Ondaki bu nefret öylesine aklını başından almıştı ki, o büyük zatlar hakkında iftira dahi edebilecek raddeye  gelmişti. Öyle ki Hz. Osman (Radıyallahü anh)’ın haşa “yahudi” olduğunu söyleyecek …devamını oku

Dini Hikayeler İmanı Olmayanın Hayrı

Cüneyd-i Bağdadî (k.s.) bir kış gününde bir mecûsînin kuşlara yem dağıttığını görür ve aralarında şöyle bir konuşma geçer: – Sen hayır yapıyorum diye kendini boşuna aldatıyorsun. Allah evvelâ îmanı farz kılmış, geri kalan hayır-hasenatı ondan sonra emretmiştir. İman etmedikçe senin bu yaptığın iyilik Allah indinde makbule geçmez. …devamını oku

Dini Hikayeler İmanı Ona Kafidir
Dini Hikayeler İmanın Gözyaşları
Dini Hikayeler İmanın Yarısı: Şükür

Dini Hikayeler İnkarcı Doktor

Bizanslılar devrinde, İstanbul’da bir doktor yaşıyordu. Hiçbir dîne inanmadığı gibi, Allahü teâlânın varlığını da inkâr ediyor ve; “Her şey kendi kendine var olmuştur.” diyordu. Âlemin bir yaratıcısı olduğunu kabûl etmiyordu. Mesleğinde mütehassıs olup, sorulan her soruya cevap veriyordu. Hıristiyanlardan hiç kimse bu doktora cevap veremez hâle gelmişti. …devamını oku

Dini Hikayeler İnsan ve Cinlerin Müftüsü

Evliya Çelebi (ö.1095/1684) meşhur “Seyahatnâme”sinde Edirne’deki “Kemal Paşazâde Medresesi” hakkında şöyle garip bir hikâye anlatır: 1483 tarihinde Kemal Paşazâde Ahmed Çelebi, ilim talebesi iken Edirne şehrine gelerek bu medresenin müderrisinden, yerleşecek bir oda ister. Müderris: “Molla! Medresemizde ancak boş bir oda vardır, onu da …devamını oku

Dini Hikayeler İpin Hesabı

Dini Hikayeler İpliği Satmaya Gönderdim

Dini Hikayeler İsa (a.s.) ile Siyah Yılan

Dini Hikayeler İsa (a.s) ile Sofu

Dini Hikayeler İslam Büyüklerinden Hazır Cevaplar

AKIL İmam-ı Azam hazretleri, üzerine doğru gelmekte olan bir hayvana yol vererek kenara çekildiğinde, yanındakiler neden böyle yaptığını sormuşlar. Hazret, düşünmeden cevap vermiş –Onun boynuzları var, benim ise aklım. ALIŞVERİŞE GELDİK İbn-i Muhayrız isimli din alimi, elbise almak için bir mağazaya girdiğinde, içerdekilerden birisi onu tanıdı devamını oku

Dini Hikayeler İstanbulun Manevi Fatihi

Dini Hikayeler İstersen Yağa Ban, İstersen Bala

Yahya Efendi Dergahını yaptırdığı zaman o civarda Ortaköy Rumlarından başka kimseler yoktu. Bir gün bir Rum Çoban, davar güderken koyunlarından iki tanesi dergâhın bahçesine girmiş. Koyunlarını çıkarmak maksadıyla dergahın bahçesine giren çoban, bir dervişin: – Ne arıyordun? sorusuyla irkilerek: -Koyunlarımı arıyordum, demiş. Çobanı gören Yahya Efendi, Rum Çobanı …devamını oku

Dini Hikayeler İsteseydin Verilirdi

Dini Hikayeler İyiliğin Peşinden İmtihan Gelir

Dini Hikayeler İyilik Sahibi Vezir

Dini Hikayeler İyiliksever Kadın

Dini Hikayeler Kabağın Sahibi

Dini Hikayeler Kabul Olunan Hac

Dini Hikayeler Kaçak Köle

Dini Hikayeler, Kadın ve Vali

Bir zamanlar vâlilik yapan birisinin çok güzel bir bahçesi vardı. Rengârenk çiçeklerle donatılmış, tam bir zevk ve sefâ yeriydi. Bir gün vâli, bu bahçeye geldi. Vâli, bir bahane ile kadının kocası olan bahçıvanı, bir iş için dışarıya gönderdi. Kadına da dedi ki: -Bahçenin kapılarını kapat. Hiç bir kapı açık kalmasın! Kadın, akıllı ve namuslu idi. Vâlinin kendisine kötü niyet taşıdığını anladı. Gidip bir ağacın arkasına saklandı ve biraz sonra gelip dedi ki: …devamını oku

Dini Hikayeler Kadına Yanlış Fikir Veren Komşu

Dini Hikayeler, Kambur Ekmekçi

“Siz ancak zayıflarınızın duâ ve ihlâsı sâyesinde nusrete (zafere) nâil oluyorsunuz.” (Hadîs-i şerif) Geçmiş yıllardan birinde Kayseri halkı neye uğradığını şaşırmıştı. Çünkü Kayseri kuruldu kurulalı böyle yanıp kavrulmamış, bir damla suya böyle hasret kalmamıştı. Kayserili soluk alamayacak kadar bunalıyordu ve Kayseri, yaşanılmaz bir hamam sıcaklığında nemliyken kupkuru kavruluyordu. Toprak, kocaman yarıklarla ayrılmıştı. …devamını oku

Dini Hikayeler, Kardeşlerim Nerede?

“Müslüman müslümanın kardeşidir. Kim Müslüman kardeşini bir sıkıntıdan kurtarırsa,  bu sebeple Allah da onu kıyamet günü sıkıntılarının birinden kurtarır.” (Buhârî, Mezâlim, 3; Müslim, Birr, 58.) Yer Felluce… Vakit gece yarısı, zifiri karanlık…
Toprak evlerden herhangi bir ev. Biri orta yaşlarda, diğeri seksenine merdiven dayamış iki kadın ve bir erkek çocuk, on iki-on üçünde; toplam üç kişi. Gecenin karanlığını; ay ışığı ve şimşek …devamını oku

Dini Hikayeler Kelime-i Şehadetin Ağırlığı

Resûlüllah (s.a.v.) Efendimiz bir gün, ihlâsla söylenmiş bir kelime-i şehâdetin, âhirette mü’minin terâzisinin sağ kefesini nasıl yükselteceğini şöyle anlatmışlardır: ‘Azîz ve Celîl  olan Allah Teâlâ kıyâmet günü, ümmetimden bir adamı halkın içerisinden alır ve onun için doksan dokuz adet büyük defter açar. Her defter, gözün alabildiği kadar büyüktür …devamını oku

Dini Hikayeler Kemancı

Dini Hikayeler Kemik Parçası

1940’ların sonuna doğru Amerika’da bir olay cereyan ediyor. Zengin bir adamın ölümünden birkaç yıl sonra bir kadın yanında bir çocukla mahkemeye başvuruyor. Çocuğun ölen adamdan olduğunu iddia ediyor. Ölüden DNA testi yapılamayan bir dönem dünya için. Amerika hukuk sistemlerinde bu olayın bir karşılığını bulamayınca başka sistemlere müracaat ediyorlar. Roma hukukuna bakıyorlar yok. Yunan, Hint, Uzakdoğu’da yok. Bir heyet …devamını oku

Dini Hikayeler, Kendini Tehlikeye Atmak
Dini Hikayeler, Kerpicin Etkisi
Dini Hikayeler, Kesik El
Dini Hikayeler, Kısmetini Beklemek
Dini Hikayeler, Kızımı Kime Vereyim
Dini Hikayeler, Kibir ile Geldin Tevazu ile Gidiyorsun
Dini Hikayeler, Kibrin Zararı
Dini Hikayeler, Kim Yahudi
Dini Hikayeler, Kimse Kimsenin Rızkını Yiyemez
Dini Hikayeler, Kimsenin Görmediği Yerde
Dini Hikayeler, Kimsenin Yaptığı Yanına Kalmaz
Dini Hikayeler, Kocakarı ile Hz. Ömer
Dini Hikayeler, Kocasına Sadık Kadın

Dini Hikayeler, Kocasını Şikayet Eden Kadın

Kadının biri, bir gün Halife Ömer r.a.’a gelerek dedi ki: – Ey müminlerin emiri sana insanların en iyisini şikayete geldim. Öyle birisi ki, amelde onu geçen veya onun kadar amel eden kimse pek azdır. Geceleri sabaha kadar namaz kılar, gündüzleri de hep oruçla geçirir… Bu sözlerden sonra utancından asıl demek istediğini diyemedi ve: – Ey müminlerin emiri , beni bağışla, diyerek çekildi. Hz. Ömer: – İyi iyi , Allah senden razı olsun. Sen adamını çok güzel halleriyle övdün; artık onun …devamını oku

Dini Hikayeler, Kolumu Kesiver Kumandanım
Dini Hikayeler, Komşunun Şikayeti
Dini Hikayeler, Koyun Çoban İçin Değildir
Dini Hikayeler, Kölenin Dört Duası
Dini Hikayeler, Kölenin Verdiği Ders
Dini Hikayeler, Köpek Küpü Kırınca
Dini Hikayeler, Köprü Yaptıran Mecusi
Dini Hikayeler, Kötülük Görmemek İstiyorsan…
Dini Hikayeler, Kötürüm Çocuk
Dini Hikayeler, Kraliçe Belkıs
Dini Hikayeler, Krem
Dini Hikayeler, Kul Hakkı ve Cennete Girmek
Dini Hikayeler, Kurtların Vazifesi
Dini Hikayeler, Kumaşın Değeri
Dini Hikayeler, Kuşun Öğüdü
Dini Hikayeler, Kutup Görme Arzusu
Dini Hikayeler, Limon Arzusu

Dini Hikayeler, Lebbeyk! Ya Musa!

Musa aleyhisselam bir gün Ya Rabbi! Ya Rabbi! Diye diye seslendi ALLAH-u Zülcelal; Lebbeyk! Ya Musa! Diye cevap verdi. (Lebbeyk; “Buyur, ben daima senin emrine hazırım’ manasındadır.) Musa aleyhisselam buna çok şaşırdı ve Ya Rabbi! Ben benim, sen ise kudret ve azamet sahibi olan ALLAH-u Zülcelal’sin. Böyle olduğu halde bana ‘Lebbeyk!’ …devamını oku

Dini Hikayeler, Lokman Hekim’in Esareti

Lokman Hekim hazretleri günlerden bir gün eşkıyâ tarafından yolu kesilip, esîr edildi. Kendisini yabancı bir şehre götürüp, köle olarak bir zengine sattılar. Efendisi ona kerpiç yapma gibi ağır işler verdi. Lokman Hekim, işin zorluğundan şikâyet etmeyip, herkesten daha iyi çalışıyordu. Zamanla efendisi, hazret-i Lokman’ın; şefkatli, güç işlere dayanır ve iyilik sever birisi olduğunu anladı. Lokman Hekim‘e değer verip, sevdiği  …devamını oku

Dini Hikayeler, Macar Subayının Kızı

Sultan II. Murad devri. 1441 senesinde Macaristan üzerine yapılan bir akında, Akıncı birliklerimiz pusuya düşürüldü ve bir çok asker ile birlikte Akıncı kumandanlarından Rüstem bey de esir edildi. Rüstem bey, gayet yakışıklı ve zeki bir gençti. Macar kumandanı ondan hoşlandı ve kendi hizmetine aldı. Konağında ona bir oda verdi ve bütün şahsi işlerini ona havale etti. Gayet dindar olan Rüstem Bey, şartlar ne olursa olsun beş vakit namazını bırakmaz ve vakti girince …devamını oku

Dini Hikayeler, Mağaradaki Kuşun Sırrı
Dini Hikayeler, Mağaradaki Yılan
Dini Hikayeler, Maksadımız Altın Değildi
Dini Hikayeler, Mal ve Servetin Bekçisi Zekat
Dini Hikayeler, Maşite Hatunun İmanı
Dini Hikayeler, Melek ile Balık
Dini Hikayeler, Melekler Yıkadı
Dini Hikayeler, Melik ve Bekçi
Dini Hikayeler, Merkep Suretinde İken Nurlaşan Yüz
Dini Hikayeler, Mezarlıktaki Ateş
Dini Hikayeler, Misafir Rızkı İle Gelir
Dini Hikayeler, Musa (a.s.) ve Cennetteki Arkadaşı
Dini Hikayeler, Musa (a.s) ve Karınca
Dini Hikayeler, Musa (a.s) ve Doğan
Dini Hikayeler, Kemik Parçası
Dini Hikayeler, Münafıkın Gözü Olmasaydı
Dini Hikayeler, Münker Nekir ve Hz. Ömer
Dini Hikayeler, Nafakası Bitince Ömrü de Bitti
Dini Hikayeler, Nalıncı Baba
Dini Hikayeler, Namusa Saldıran Erkeğin Cezası
Dini Hikayeler, Nereden ve Nasıl Aldın?
Dini Hikayeler, Neyin Var A Kişi
Dini Hikayeler, Niçin Ağızları Kapalı

Dini Hikayeler, Niçin Evlenmiyor

Râbia-tül Adeviyye, -Niçin evlenmiyorsun?” diye ısrâr edenlere şöyle söyledi: -Benim üç büyük derdim var. Bunların sıkıntısından kolayca kurtulmamı garanti ederseniz, o zaman evlenirim. Birincisi, acabâ son nefesimde îmânımı kurtarabilecek miyim? İkincisi, Kıyâmet gününde amel defterimi sağ tarafımdan mı, yoksa sol tarafımdan mı …devamını oku

Dini Hikayeler, Nuh Tufanı ve Kediyle Köpek
Dini Hikayeler, Nuşirevan’ın Adaleti
Dini Hikayeler, O Beni Zayi Etmez
Dini Hikayeler, O Bir Çare Bulur
Dini Hikayeler, O Sahibine Teslim Oldu
Dini Hikayeler, O Senin Ailenden Değil
Dini Hikayeler, Oğluna Dinini Öğretmeyen Babanın …
Dini Hikayeler, Otuz Yıllık Ekmek
Dini Hikayeler, Oyuncak Satın Alacağım
Dini Hikayeler, Ömer’e Gelin Olmak
Dini Hikayeler, Ömer’e Neden Faruk Denildi?
Dini Hikayeler, Örtüyü Kaldırmasaydın
Dini Hikayeler, Örümcek Ağı
Dini Hikayeler, Öyle Bir Tevbe Yaptı ki…
Dini Hikayeler, Özenti
Dini Hikayeler, Padişah ve Fakir Derviş
Dini Hikayeler, Padişah ve Genç
Dini Hikayeler, Pahalı Fetva
Dini Hikayeler, Papaz ve Hz.Ali
Dini Hikayeler, Paylaşılamayan Veli
Dini Hikayeler, Paylaşmanın Hakkını Vermek
Dini Hikayeler, Peygamber Ahlakı
Dini Hikayeler, Peygamberimizin Cennetteki Komşusu
Dini Hikayeler, Peygamberimiz ve Hak Arayan Ukkaşe
Dini Hikayeler, Put’un Sırrı
Dini Hikayeler, Rabia Köle Olamaz
Dini Hikayeler, Rahibi Susturan Soru
Dini Hikayeler, Rızık Senin Ya Rabbi
Dini Hikayeler, Rüyâda Bildirilen Beş Sır
Dini Hikayeler, Rüyada Görülen Köşk
Dini Hikayeler, Rüyada Verilen Ceza
Dini Hikayeler, Salevatın Keffareti
Dini Hikayeler, Salevât-ı Şerîfe
Dini Hikayeler, Sanzotu
Dini Hikayeler, Sarhoş ve Müezzin
Dini Hikayeler, Sana O Mucize Yetmezmi
Dini Hikayeler, Sarık ve Sakal
Dini Hikayeler, Sende Kibir Var
Dini Hikayeler, Sen Nasıl İlim Sahibisin ki
Dini Hikayeler, Senin Sahibin Kimdir?
Dini Hikayeler, Sepetle Giden Hurmalar
Dini Hikayeler, Ser de Gitti Sır da

Dini Hikayeler, Silahını Teslim Et Ona

Ahzab Harbi’nde, hendek kazmaktan yorulan Sa’d bin Muaz (r.a.), Peygamberimiz (s.a.v.) Efendimiz’in yanında oturmuş dinleniyordu. Bu esnada, toprak taşıyan Zeyd bin Sâbit (r.a.)’in çalıştığını görünce, ona işaret ederek; -‘Yâ Resûlellah, dedi, Allâh’a hamd olsun ki, bunun babası beni sağ bıraktı da, sana îmân etmek şerefini bana nasip eyledi. Buas …devamını oku

Dini Hikayeler, Sizden Fazla Veren Var
Dini Hikayeler, Süleyman (a.s) ile Doğan Kuşu
Dini Hikayeler, Süleyman (a.s) ile Karınca
Dini Hikayeler, Sin Şın’a Girince
Dini Hikayeler, Sodom ve Gomore’nin Son Günü
Dini Hikayeler, Söz Dinleyen Kazanır
Dini Hikayeler, Söz Geri Dönmez
Dini Hikayeler, Su Kadar Değeri Yok
Dini Hikayeler, Suçlunun Savunması
Dini Hikayeler, Sultanın Karşısında İken
Dini Hikayeler, Suret ve Siret
Dini Hikayeler, Sünnet Akçesi
Dini Hikayeler, Şeyhin Müridlerini İmtihanı
Dini Hikayeler, Şeyhlerin İmtihanı
Dini Hikayeler, Şikayet Masası
Dini Hikayeler, Şükürsüzlüğün Akibeti
Dini Hikayeler, Şoför

Dini Hikayeler Tabutumdan Tuğlayı Çıkarın

Şâh-ı A’lâ Şeyh Abdüsselâm’ın vefâtından, iki seneden fazlaca bir zaman geçmişti ki, talebelerinden ve aynı zamanda sultânın yakın adamlarından olan Mesmât Revşenâhî ismindeki bir zât, mübârek hocasının kabrini tâmir etmek, kabrin üzerine güzel bir türbe yapmak istedi. Fetihpûr şehrinden kırmızı taş getirtti. İnşâata başlandı. …devamını oku

Dini Hikayeler, Taptığınız Ayağımın Altında
Dini Hikayeler, Taşkafa Boşkafa Hoşkafa
Dini Hikayeler, Tecrübe İyidir
Dini Hikayeler, Tefecilikten Tevbekarlığa
Dini Hikayeler, Tek Ayakkabı

Dini Hikayeler, Tekkeye Gelen Sarhoş

Ebu Said-i Mihne tekkede dervişleriyle oturuyordu. Birden içeriye perişan bir halde bir giriverdi. Yapılmayacak şeyle yapmaya, ağlamaya dövünmeye başladı. Şeyh onu yanına gelmiş, yerlere yıkılmış olarak görünce acıdı, kalkıp yanına gitti. – Ey sarhoş, kendine gel. Burada öyle gürültü yapıp durma, neden ağlıyorsun? Ver elini bana, ayağa .devamını oku

Dini Hikayeler, Terzi Kusto
Dini Hikayeler, Terzinin Tövbesi
Dini Hikayeler, Tevazu

Dini Hikayeler Tövbe

Ebu Said (r.a) anlatıyor: “Resûlullah (a.s) buyurdular ki: Sizden önce yaşayanlar arasında doksan dokuz kişiyi öldüren bir adam vardı. Bir ara yeryüzünün en bilgin kişisini sordu. Kendisine bir râhib tarifedildi. Ona kadar gidip, doksan dokuz kişi öldürdüğünü, kendisi için bir tevbe imkânının olup olmadığını sordu. Râhib: – Hayır yoktur! dedi…devamını oku

Dini Hikayeler, Un Haline Dönen Kum Taneleri
Dini Hikayeler, Uyan Çavuş Tiz Uyan
Dini Hikayeler, Ücreti Gönder
Dini Hikayeler, Üç Mesele
Dini Hikayeler, Üç Sual ve Bir Cevap
Dini Hikayeler, Üç Şartım Var
Dini Hikayeler, Vakıf Zerdalisi
Dini Hikayeler, Vakit Geldi
Dini Hikayeler, Vakti Saati Gelince Olur
Dini Hikayeler, Vermezse Mabut

Dini Hikayeler, Vurgunculuk Yapman Gerekiyor

Bir kimse Ahmed bin Hadraveyh hazretlerine gelip; “Fakir ve bitkin bir kimseyim, sıkıntıdan kurtulmam için bana bir yol gösterir misiniz?” dedi. Onun bu arzusu üzerine; “Git bütün mesleklerin ve yapılan işlerin isimlerini ayrı ayrı yaz. Bir torbaya doldur bana getir.” dedi. Fakir kimse söylenilen şeyi yapıp tekrar huzuruna geldi. Yanına gelince, getirdiği …devamını oku

Dini Hikayeler, Ya Allah İçin “Allah” Deseydim
Dini Hikayeler, Yabancı Adam
Dini Hikayeler, Yahudilerin İftirası
Dini Hikayeler, Yahudilerin Maymun Olması
Dini Hikayeler, Yahudinin İnkarı ve Altın

Dini Hikayeler, Yahudinin Selamı

Resuli-Ekrem (.s.a.a)’in eşi Ayşe, Resul-i Ekrem (s.a.a)’ın huzurunda oturmuştu ki, Yahudi bir adam içeri girdi. Girdiği anda Selam un aleykum yerine – Essamu aleykum’ yani ‘ölüm üzerinize olsun’dedi. Uzun sürmedi, başka biri daha geldi. O da selam yerine – Ölüm üzerinize olsun’ dedi. Bunun tesadüf olmadığı malumdu. Resul-i Ekrem (s.a.a)’i dille incitmek …devamını oku

Dini Hikayeler, Yalancının Mumu Yatsıya Kadar…
Dini Hikayeler, Yalan Söylemeyen Çocuk
Dini Hikayeler, Yalnız Allah Bilsin

Dini Hikayeler, Yapacağım Bir Şey Yok

Şems-i Tebrîzî hazretleri Şam’dan Konya’ya gelirken, yol üzerinde bulunan bir hana uğrayarak burada yatmak istedi. Fakat uğradığı bütün hanların dolu olduğunu, hiç kalacak yerlerinin olmadığını öğrenince, câmide sabahlamak istedi. Câmiye gidip yatsı namazını cemâatle kıldı. Cemâat dağıldığında, o hâlâ duâya devâm ediyordu. Duâsını bitirdiğinde, câmide kimse …devamını oku

Dini Hikayeler, Yediğin Giydiğin Haram Olunca
Dini Hikayeler, Yermükte Bir Komutan
Dini Hikayeler, Yeşil Elbise
Dini Hikayeler, Yeşil Şeyh
Dini Hikayeler, Yeter ki İstemesini Bil
Dini Hikayeler, Yetim Çocukla Peygamberimiz (s.a.v)
Dini Hikayeler, Yetiş Ya Resulallah!
Dini Hikayeler, Yirmibin Altın
Dini Hikayeler, Yoksul ve Zengin
Dini Hikayeler, Zahmet Buyurdunuz Ya Resulullah
Dini Hikayeler, Zalimin Hasmı Bizzat Allah’tır
Dini Hikayeler, Zaman İçinde Zaman
Dini Hikayeler, Zayıflama İlacı
Dini Hikayeler, Zülkarneyn (a.s) ve Hükümdar

Dua Hikayeleri

Dini Hikayeler, Başka Dua Bilmez misin?

Dini Hikayeler, Beddua Yerine Dua

Ma’rûf-ı Kerhi Hazretleri bir gün talebelerini toplar Dicle kenarındaki hurmalıklara çekilir sohbet ederler. Bu esnada nehirden bir kayık geçer. İçinde birkaç bıçkın genç. Hem içki içerler, hem şarkı söylerler. Bir ara hepten şirazeden çıkar, naralar atarlar. Talebeler bu edepsizliğe çok bozulur. Hatta içlerinden bazıları: -Ah şu kayık bir devrilse de günlerini görseler …devamını oku

Dini Hikayeler, Bir Köylünün Duası
Dini Hikayeler, Bizans Surlarını Sallayan Anne Duası
Dini Hikayeler, Böyle Dua Edilir mi?
Dini Hikayeler, Dua Aynı Dua Ama
Dini Hikayeler, Dua Edersen
Dini Hikayeler, Duanın Gücü
Dini Hikayeler, Duanın Sınırsız Gücü
Dini Hikayeler, Duaya Kim Amin Dedi
Dini Hikayeler, Günahkar Ağzından Çıkan Dua
Dini Hikayeler, Küçük Bir Çocuk ve Dua
Dini Hikayeler, Musa (a.s) ile Yağmur Duası
Dini Hikayeler, Neden Hep Aynı Dua
Dini Hikayeler, Üzerimize Değil Çevremize Yağdır
Dini Hikayeler, Zalime Dua
Dini Hikayeler, Zorba ile Avcı

Hızır Hikayeleri

Dini Hikayeler, Her Gördüğünü Hızır, Her Geceyi…
Dini Hikayeler, Her Şey Aslına Çeker
Dini Hikayeler, Hızır Aleyhisselam Nasıl Görülür?
Dini Hikayeler, Hızır ve Gelin
Dini Hikayeler, Hızır Geliyor
Dini Hikayeler, Hızır Olduğunu Söylerim
Dini Hikayeler, Hızıra Söyle
Dini Hikayeler, Hızırı Görmek İstiyorum

Dini Hikayeler, İnsanların En Bilgini

Musa (a.s.) Beni İsrail’e hutbe irad etmek üzere ayağa kalktı. Kendisine, “İnsanların en bilgini kimdir?” diye soruldu: -Benim, diye cevap verdi. Cenab-ı Hak, “Allahulalem (yani en iyi bilen Allah’tır)” demediği için Musa’yı azarladı. Ve: “İki denizin birleştiği yerde bulunan bir kulum senden daha alimdir” diye ona vahyetti. Hz. Musa (a.s.): …devamını oku

Dini Hikayeler, Nasıl bir Hızır Bekliyordun?

Akşehir Kaymakamı Ladikli Ahmed Ağa’ya: – Ahmed Ağa, demiş siz hep görüşüyorsunuz, bir de bana göster Hızır Aleyhisselâmı!.. Ahmed Ağa, Kaymakamın talebine yuvarlak çerçeveli bir cevap vermiş: – Oğlum, nasibse görürsünüz inşallah! demiş. Ahmed Ağa’nın hayranlarından olan Kaymakam, bir Ramazan günü, iftara yakın, iftar sofrasına oturmuşlar…devamını oku

Dini Hikayeler, O Kendini Tanıttı
Dini Hikayeler, Size Bir Emanetim Var

Hidayet Hikayeleri

Dini Hikayeler, Allah’ım Halkıma Din Ver!
Dini Hikayeler, Bambaşka Bir Serpil
Dini Hikayeler, Barihuda Hanımın Hidayet Öyküsü
Dini Hikayeler, Bir Hidayet Öyküsü
Dini Hikayeler, Bir İnsanın Gayreti,
Dini Hikayeler, Bir Mahkumun Hikayesi
Dini Hikayeler, Bu da Benim Örtünme Hikayem
Dini Hikayeler, Bu Süt Sizin
Dini Hikayeler, Gafletten Hidayete
Dini Hikayeler, Gurbette İslam’ı Bulanlar
Dini Hikayeler, İslamsız Geçen Günlerime Acıyorum
Dini Hikayeler, Moskova’dan Bir Hidayet Hikayesi
Dini Hikayeler, Sizin İnsanlara Mesajınız Ne?
Dini Hikayeler, Teksas’tan İslam’a Hicret

Dini Hikayeler, Teşekkürler 11 Eylül

“Allâh’ın nûrunu ağızlarıyla (üfleyip) söndürmek istiyorlar. Halbuki kâfirler hoşlanmasalar da, Allâh nurunu tamamlamaktan aslâ vazgeçmez.” (Tevbe, 32) Kısaca kendinizi tanıtır mısınız? Adım Letiŕa Gouvë… 28 yaşındayım. Elektrik mühendisiyim. Güneş enerjisi üzerine çalışıyorum. Brezilya’nın Minas Gerais şehrinde yaşıyorum. 3 sene evvel …devamını oku

Namaz Hikayeleri

Dini Hikayeler, Boş Dönmemiş Olursun
Dini Hikayeler, Eşeğini Kaybeden Köylü
Dini Hikayeler, Hapishanede Kılınan Namaz
Dini Hikayeler, Namaz
Dini Hikayeler, Namaz Kılan Adam ile Köpek
Dini Hikayeler, Namaz Kılmanın Bereketi
Dini Hikayeler, Namaz ve Kurtulan Tüccar
Dini Hikayeler, Namaza Gelenin Farkı
Dini Hikayeler, Namazda Vurulmak
Dini Hikayeler, Namazı Geciktiren Genç
Dini Hikayeler, Sabaha Kadar Namaz Kıl Hatırlarsın
Dini Hikayeler, Sen Namaz Kılmış Olmadın
Dini Hikayeler, Sen Namazı da Kaza Et

Oruç Hikayeleri

Dini Hikayeler, Ayeti Kerime’nin İndirdiği İftar

Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin küçük yaşta hastalanırlar. Hz. Ali ile Hz. Fatıma çocuklar iyi olunca, ikisi de oruç tutar. Birinci gün, iftar için hazırladıkları yemeği, o esnada kapılarına gelen yetimlere vererek, iftar etmeden, ikinci günün orucuna başlarlar. O  akşam iftarlığını da, yine o saatte kapıya gelip, (Allah için bir şey verin!) diyen fakir ve miskinlere devamını oku

Dini Hikayeler, Beşikte Oruç

Abdulkadir Geylani Hazretleri, henüz iki-üç aylıkken görülen kerametlerini annesi söyle anlatır: “Oğlum henüz birkaç aylıktı. Mübarek Ramazan ayı geldi. Birinci gün şafak söktükten güneş batıncaya kadar bütün gün hiç süt emmedi. İkinci gün de ayni durum tekrar edince anladım ki Abdulkadir oruç tutuyor. devamını oku

Dini Hikayeler, Bir Ramazan Masalı
Dini Hikayeler, Bizzat Şeytan Uğraşıyor
Dini Hikayeler, Cehennem Korkusu
Dini Hikayeler, Çoban ve Elma Ağacı
Dini Hikayeler, Ebubekir (r.a) Oruç Açıyor
Dini Hikayeler, Gıybet Dinledim Orucum Bozuldu
Dini Hikayeler, Hayvanlar Oruç Tutmaz
Dini Hikayeler, Huzura Oruçlu Gitmek
Dini Hikayeler, Mecusinin Affı
Dini Hikayeler, Nefse Paye Yok
Dini Hikayeler, Onlar Oruç Tutmadılar
Dini Hikayeler, Onların Ameli Yok
Dini Hikayeler, Orucu Bazen Bozmak Gerek
Dini Hikayeler, Oruç İman Ettirdi
Dini Hikayeler, Oruçlu musunuz, Değil misiniz?
Dini Hikayeler, Padişah Kölemin Kölesi
Dini Hikayeler, Recep Ayında Oruç

Dini Hikayeler, Sabrın Zirvesi

Allah Dostlarından Hazreti Rabia Hayatını ibadete adayan bu yolda evlenmeyi dahi düşünmeyen yüce kametin hayatında orucun yeri bambaşkaydı. Sık sık nafile oruç tutardı bir defasında yiyecek bir şey bulamadı sekiz gün böyle geçmişti ve yiyecek bir iftarlık kuru bir ekmeği bile yoktu. Açlık iyice şiddetlenmiş ve kendi kendine acaba nefsime zulüm devamını oku

Ölüm Hikayeleri

Dini Hikayeler, Azrail Araya Girdi

Azrail canını almaya geldiğinde Hz.İbrahim, canını kolay teslim etmez. Azrail’e: – Yürü git, Sultana arzet, halilinden can istemesin artık, der. Yüce Allah buyurur ki: “Eğer Halil’imsen haliline canını feda et! Halbuki sen canını vermemeye uğraşıyorsun. Başka  kim böyle dostundan canını esirger?” Yanında bulunanlardan biriside Hz.İbrahim’e -Ey alemin nuru devamını oku

Dini Hikayeler, Azrail Söylediğinden de Güzelmiş
Dini Hikayeler, Bir Kere Ölürüm
Dini Hikayeler, Azrail’in Güzelliği
Dini Hikayeler, Bir Kere Ölürüm
Dini Hikayeler, Bu Akşam Hindistan’da
Dini Hikayeler, Emanetçi
Dini Hikayeler, Kabirde Konuşan Genç
Dini Hikayeler, Kefen Soyanın Hali
Dini Hikayeler, Kefendeki Mektup
Dini Hikayeler, Kefeniniz Sizin Olsun
Dini Hikayeler, Ölüsüne Yirmi Değnek Vurun ki
Dini Hikayeler, Ölüyü Diriltemem
Dini Hikayeler, Ölüm Doğuran Nikah

Dini Hikayeler, Yarın Burada Bir Çinli Kardeşim vefat Edecek

Yıl 2005… Şubat ayının sonları. Çin’in değişik bölgelerinden on kişi İstanbul’a gelir. Bunların ortak özelikleri yeni Müslüman olmalarıdır. Umre için İstanbul üzerinden Arabistan’a gideceklerdir. Kimi yirmi gün önce, kimi bir ay, kimi iki ay önce Müslüman olmuştur. Ne yeterince İslâmî bilgileri, ne de yapacakları umre ile ilgili bir bilgileri vardır. Yanlarına, …devamını oku

Şeytan Hikayeleri

Dini Hikayeler, Eyyub (a.s) ve Kıskanç Şeytan
Dini Hikayeler, Mürşidin Hikmeti
Dini Hikayeler, Nuh (a.s) ve Şeytan
Dini Hikayeler, Peygamberimizle Şeytan
Dini Hikayeler, Şeytan ile Hz. İsa (a.s)
Dini Hikayeler, Şeytan ile Oduncunun Döğüşü
Dini Hikayeler, Şeytan ve Elinde Bir Bardak Su
Dini Hikayeler, Şeytana Taş Çıkartan Adam
Dini Hikayeler, Şeytanı İmtihana Çeken Mümin
Dini Hikayeler, Şeytan’ın Hilesi ve Zeus
Dini Hikayeler, Şeytan’ın Malı

Dini Hikayeler, Şeytanın Pisliği

Cüneyd-i Bağdâdî’nin talebelerinden biri şeytanın vesvesesine kapılıp; “Artık ben kemâle geldim. Sohbete devâm etmeme lüzum kalmadı.” deyip kendi başına bir yere çekildi. Benlik ve gururundan dolayı şeytânî bir rüyâ gördü. Rüyâsında, bağlık bahçelik içinde güzel nehirler ve çok lezzetli yemekler yediğini gördü. Bu rüyâyı hakîkat …devamını oku

Dini Hikayeler, Şeytanla Savaş

Horasan’da bir genç vardı. Gönlü ilim aşkıyla mum gibi yanıyordu. Iraka gitmiş, ilim peşinde bir hayli koştuktan ve bir çok şey öğrendikten sonra memleketine dönmek üzere hazırlanmıştı. Adeta sevincinden köpürüp taşıyor, kendisini bir kelebek kadar nazlı görüyordu. Tam bu ana ariflerden biri ile karşılaştı. Gönlü yüce arif onu denemek için: …devamını oku

Diğer Hikayeler

Binbaşı Miraç Emir anlatıyor

“Operasyondayız. Bir çocuk koşa koşa yanıma geldi. Arkasından çağıran dedesi ve nenesine aldırmaksızın. Diz çöktüm, sıkıca sarıldım. Bir şeyler söylemeye başladı sonra. Ellerini açıp “Muhammed” diyordu. Ben ise söylediklerinden hiçbir şey anlamıyordum. Defalarca kez aynı cümleyi kurdu. Gözlerinden yaş akıyordu ama mutluydu. Geriye döndüm, “Aranızda …devamını oku

Ağaçların Yaprakları Adedince Şükür

İsa aleyhisselam bir ağacın altında ibadet eden birini gördü. Dikkatlice baktığında adamın ayakları felçli olduğunu anladı. İki gözü de görmüyordu. Vücudunda ise baras hastalığı olduğu anlaşılıyordu. Ama adam bütün bunlara rağmen, mutluluktan uçacakmış gibi dua ediyordu: – “Ey nice zenginlere vermediği nimeti bana ikram eden Rabbim! Sana ağaçların…devamını oku

Büyük Sorunların Basit Çözümleri Olabilir!

Zengin yaşlı bir adam bir sabah müthiş bir baş ağrısıyla uyanır, İlaç alır, geçmez. Bir iki gün bekler, ağrı devam eder. Doktor çağrılır. Doktor muayene eder, ağrının sebebini anlayamaz sadece ağrı kesiciler verip, gider. Fakat adamın baş ağrısı geçeceğine daha da artarak sürer. Baş ağrısının yanında gözleri de yaşarmaya baslar. Başka doktorlar çağrılır. Adam ağrıyı  …devamını oku

Sarı Madam

Gençliğimde Şişhane’de, “Sarı Madam” adında bir kahve vardı. İnsanlar oraya gelir, oyun oynardı. Aileler de gelir çay içer, simit yer, sohbet ederdi. Çok güzel bir Haliç manzarası vardı. Şişhane’den Hasköy’e dönen köşedeydi. Eskiden kahvenin anlamı, sadece oyun oynanan yer olmaktan çok uzaktı, tam anlamıyla sosyal bir ortamdı. Kaçamak sigara …devamını oku

 

 

YAZAR BİLGİSİ
YORUMLAR