Anam Babam Sana Feda Olsun Ya Rasülullah – Bir Ayet Bir Hadis

Anam Babam Sana Feda Olsun Ya Rasülullah – Bir Ayet Bir Hadis

Anam Babam Sana Feda Olsun Ya Rasülullah – Bir Ayet Bir Hadis

Cenâb-ı Hak buyuruyor:

“Peygamber, müminlere kendi canlarından daha yakındır…” (Azhâb, 6)

Rasûlullah (sav) buyuruyor:

“Nefsim kudret elinde olan Allâh’a yemin olsun ki; sizden biriniz, ben kendisine anasından, babasından, evlâdından ve bütün insanlardan daha sevimli olmadıkça hakikî mânâda îmân etmiş olamaz.” (Buhârî, Îman, 8)

Ab­dul­lâh bin Hi­şâm’ın an­lat­tı­ğı şu ri­vâ­yet, Ra­sû­lul­lâh’a mu­hab­be­tin han­gi se­vi­ye­de ol­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni gös­ter­me­si ba­kı­mın­dan çok mâ­ni­dâr­dır:

“Bir defâsında Rasûlullah (sav) ile birlikte bulunuyorduk. Rasûl-i Ekrem, orada bulunanlardan Hz. Ömer’in elini avucunun içine almış oturuyordu. O sırada Ömer (ra):

“–Yâ Rasûlullah! Sen bana canımın dışında her şeyden daha sevgilisin!” diyerek Rasûlullah’a olan muhabbetini ifâde etti. Onun bu sözüne karşılık Rasûlullah (sav) Efendimiz:

“–Hayır, ben sana canından da sevgili olmalıyım!” buyurdu.

Hz. Ömer (ra) hemen:

“–O hâlde Sen’i canımdan da çok seviyorum yâ Rasûlullah!” dedi. Bunun üzerine Rasûlullah (sav):

“–İşte şimdi oldu.” buyurdu. (Buhârî, Eymân, 3) (Osman Nuri Topbaş, Hazret-i Muhammed Mustafa (sav)-1, Erkam Yay.)

Her Güne Bir Esma-ül Hüsna (Allah’ın En Güzel İsimleri)

el-Kaadir: Her şeye gücü yeten, ölçen, tanzim eden, plânlayan, hükmeden, takdir eden, tam bir kudret sahibi olan ve istediğini, dilediği şekilde yapmaya gücü yeten demektir.

Kısa Günün Kârı

Cenâb-ı Hak cümlemize Peygamber (sav) Efendimize muhabbet ve aşkla bağlı ümmeti olabilmeyi nasib eylesin! Amin!

Lügatçe

kudret: 1. Kuvvet, takat, güç. 2. Allah’ın ezelî gücü. 3. Varlık, zenginlik. 4. Allah yapısı.
hakikî:
1. Gerçek. 2. Sahici. 3. Doğru.

Değerlendir
[Toplam: 0   Ortalama: 0/5]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir