Allah’a Güvenmek! Bir Ayet Bir Hadis

Allah’a Güvenmek! Bir Ayet Bir Hadis

Allah’a Güvenmek! Bir Ayet Bir Hadis

Cenâb-ı Hak buyuruyor:

“Ve ona beklemediği yerden rızık verir. Kim Allah’a güvenirse O, ona yeter. Şüphesiz Allah, emrini yerine getirendir. Allah her şey için bir ölçü koymuştur.” (Talâk, 3)

Rasûlullah (sav) buyurdular:

“Kim çok istiğfar ederse Allah Teâlâ ona her türlü kederi için bir ferahlık, her türlü sıkıntısı için bir çıkış yolu ihsan eder ve onu hiç beklemediği yerden rızıklandırır.” (Ebû Davud, Vitr 26; İbn Mace, Edeb 57; Müsned, I, 28)

 

Hz. Ömer (ra)’ın hilâfeti zamanında bir adam geldi ve ondan hilâfet meclisinde yerine getirmek için valilik işi istedi. Hz. Ömer (ra) adama: “Kur’ân biliyor musun?” diye sordu. Adam: “Bilmiyorum, okumadım” diye cevap verdi. Hz. Ömer (ra): “Biz Kur’ân bilmeyene iş vermeyiz” dedi. Adam geri döndü, Hz. Ömer (ra)’ın kendisine bu işi vermesi için, zorluklarla beraber büyük bir azim ve gayret içinde kendisini Kur’ân öğrenmeye verdi. Kur’ân öğrenip onu hıfzettiğinde Kur’ân’ı okumanın ve bilmenin bereketiyle öyle bir mertebeye erişti ki artık gönlünde ne vali olma hırsı, ne de Hz. Ömer (ra)’ı görme isteği kaldı. Sonra bir gün Hz. Ömer (ra) adamı gördü ve şöyle dedi: “Ey delikanlı, ne oldu ki birden bire bizden uzaklaşmayı tercih ettin?” Adam şöyle cevap verdi: “Ey mü’minlerin emiri, sen insanların kendisinden uzaklaşmak isteyeceği kimselerden değilsin. Fakat Kur’ân öğrendim ve öyle zengin bir kalbe sâhib oldum ki insanlara ve o işe ihtiyacım kalmadı.” Hz. Ömer (ra): “Seni bu dergâhta ihtiyaç duymamaya götüren âyet hangisidir?” diye sordu. Adam: “Bu âyet Talâk Suresi’ndedir.” Diye cevap verdi. (İsmail Hakkı Bursevî, Rûhu’l-Beyân 21. Cilt, Erkam Yay.)

Her Güne Bir Esma-ül Hüsna (Allah’ın En Güzel İsimleri)

el-Kayyûm: Zeval bulmayan dâim, kâinatın yöneticisi, bütün varlıkların kendisine bağlı olduğu en yüce Var, kendi kendisine yeten tek Var, gökleri ve yeri ayakta tutan, hiçbir kimseye ve hiçbir şeye bağlı olmayan demektir.

Kısa Günün Kârı

Sıkıntı ve rızıktan her biri dünyevî, uhrevî, cismânî ve rûhânî olur. Sıkıntının ve darlığın en zoru uhrevî olanı, rızkın en bolu ise rûhânî olanıdır. Kim Yüce Allah’tan hakkıyla korkarsa Allah Teâlâ ona her iki dünyanın sıkıntılarından çıkış ihsan eder ve menfaatlerinden rızıklandırır.

allah’a güven vekil olarak allah yeter, allah’a güvenmek ile ilgili sözler, allah’a güvenmek ile ilgili ayetler, allah’a güvenmek ile ilgili hikayeler, allah’a güvenmek ile ilgili hadisler, vekil olarak allah yeter arapçası, allah’a güvenmek tevekkül, vekil olarak allah yeter o ne güzel vekildir

Değerlendir
[Toplam: 0   Ortalama: 0/5]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir